Tài chính

Kusto triệu tập ĐHCĐ bất thường, yêu cầu bầu HĐQT mới và kiểm toán các giao dịch của Coteccons

(VNF) - Kusto cho biết "không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và Ban Giám đốc hiện tại" của Coteccons.

Kusto triệu tập ĐHCĐ bất thường, yêu cầu bầu HĐQT mới và kiểm toán các giao dịch của Coteccons

Chủ trương sáp nhập Ricons vào Coteccons gây mâu thuẫn lớn trong nội bộ cổ đông của Coteccons

Công ty Kustocem Pte. Ltd. (Kusto), một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons, HoSE: CTD) hiện nắm giữ 17,55% cổ phần trong Coteccons, đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường để cổ đông Coteccons có thể biểu quyết về việc thay đổi HĐQT hiện tại, bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại “Coteccons Group” từ thời điểm năm 2017.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng cùng môi trường đầu tư lành mạnh của Việt Nam. Đối với Coteccons, chúng tôi đã đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của công ty trong suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, các hành vi quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong “Coteccons Group” đã gây thiệt hại cho khoản đầu tư của chúng tôi khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông của chúng tôi bị vi phạm nghiêm trọng”, đại diện Kusto cho biết.

Phía Kusto cho biết mặc dù đã yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường nhưng HĐQT Coteccons đã không tổ chức đại hội theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định.

"Mặc dù ban kiểm soát đã xác nhận HĐQT đã không tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định và đồng thời cũng xác nhận nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông, Ban kiểm soát đã quyết định không tự tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông do không nhận được sự hợp tác, thậm chí là còn bị HĐQT và Ban Giám đốc cản trở", theo lời của phía Kusto.

Kusto cho biết họ có toàn quyền hợp pháp để thay mặt Coteccons triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Điều 136.5 và 136.6 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4 của Điều lệ Coteccons. Do đó, ngày 1/6/2020, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22/6/2020 để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường như đã yêu cầu.

Cổ đông lớn này cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Trong nhiều năm qua, Kusto đã nhiều lần đặt ra câu hỏi cho HĐQT và Ban Giám Đốc Coteccons về "các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, việc sử dụng tài nguyên và uy tín của Coteccons cho lợi ích của các công ty khác trong  “Coteccons Group” mà các thành viên có liên quan của HĐQT và Ban Giám đốc có các lợi ích liên quan, và yêu cầu HĐQT và BGĐ tôn trọng nghĩa vụ của người nhận ủy thác đối với Coteccons và cổ đông", theo lời phía Kusto.

Tuy nhiên, cổ đông này cho hay đã không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra bởi HĐQT và Ban Giám đốc, đồng thời, "tất cả các nỗ lực hợp pháp của Ban Kiểm Toán để thực hiện việc kiểm toán độc lập trên các hoạt động kinh doanh của Coteccons đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ HĐQT và Ban Điều Hành", phía Kusto nhấn mạnh.

Kusto dẫn chứng một ví dụ, rằng một số thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc Coteccons hiện đồng thời nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng tương tự tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons ("Ricons"), bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện theo pháp luật.

"Chính họ và/hoặc những người liên quan có sở hữu số cổ phần đáng kể trong Ricons trong khi đồng thời là những người có quyền quyết định các hoạt động hàng ngày tại Coteccons", phía Kusto thông tin.

Phía Kusto đặt câu hỏi rằng "các lãnh đạo cấp cao của Coteccons quyết định chọn công ty nào đấu thầu cho dự án nào khi họ đồng thời quản lý cả hai công ty cạnh tranh trực tiếp với nhau?" và "các lãnh đạo cấp cao của Coteccons và Ricons quyết định phân bổ lợi nhuận cho từng bên như thế nào trong các hợp đồng giữa hai bên?".

"Kusto không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và Ban Giám đốc hiện tại", phía Kusto cho biết.

Tin mới lên