Công nghệ

Ký 18 dự án trị giá trên 5 triệu USD, FPT báo lãi gần 5.700 trong 3 quý năm 2022

(VNF) - Kết thúc 3 quý năm 2022, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) ghi nhận doanh thu 30.975 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.665 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,1% và 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 73% mục tiêu doanh thu và 74,4% lợi nhuận năm.

Ký 18 dự án trị giá trên 5 triệu USD, FPT báo lãi gần 5.700 trong 3 quý năm 2022

Kết thúc 3 quý năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu 30.975 tỷ đồng.

Đại diện FPT cho biết khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 47% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 17.742 tỷ đồng và 2.635 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,1% và 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài đạt 13.479 tỷ đồng, tăng 29,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2021.

"Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ (tăng 42,4%) và châu Á – Thái Bình Dương (tăng 56,4%).

Thị trường Nhật Bản, mặc dù chịu tác động của việc đồng Yên mất giá nhưng vẫn tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu chuyển đổi số đạt 5.294 tỷ đồng, tăng trưởng 34,1% so với cùng kỳ, khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hiệu quả, toàn diện của Tập đoàn", đại diện FPT nhấn mạnh.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài của FPT cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 16.799 tỷ đồng (tương đương 700 triệu USD), tăng trưởng 42,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, số lượng hợp đồng ký mới có quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 18 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường trong nước của FPT cũng đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 4.263 tỷ đồng và 425 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 10% và 16,5%. Trong đó, các sản phẩm thuộc hệ sinh thái "Made by FPT" mang lại 658 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 48,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu khối viễn thông của FPT cũng tăng trưởng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10.807 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 21,6%, đạt 2.169 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 16,1%, đạt 10.243 tỷ đồng.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh cũng góp phần thúc đẩy doanh thu 9 tháng năm 2022 của mảng giáo dục của FPT tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.104 tỷ đồng.

Trong năm 2022, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng.

Tin mới lên