Tài chính

'Kỳ lân công nghệ' VNG trình kế hoạch không chia cổ tức năm 2018, lãi ròng 568 tỷ đồng năm 2019

(VNF) - Năm 2019, "kỳ lân công nghệ" VNG đặt kế hoạch doanh thu 5.627 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 568 tỷ đồng. So với kết quả kinh doanh hợp nhất năm ngoái, mức tăng trưởng lần lượt là 30% và 71%.

'Kỳ lân công nghệ' VNG trình kế hoạch không chia cổ tức năm 2018, lãi ròng 568 tỷ đồng năm 2019

'Kỳ lân công nghệ' VNG trình kế hoạch không chia cổ tức năm 2018, lãi ròng 568 tỷ đồng năm 2019

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa được Công ty Cổ phần VNG công bố, "kỳ lân công nghệ" này đặt kế hoạch doanh thu 5.627 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 568 tỷ đồng trong năm 2019.

So với kết quả kinh doanh hợp nhất năm ngoái, mức tăng trưởng lần lượt là 30% và 71%.

Phía VNG cho biết trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng hóa như: sản phẩm Zalo và các sản phẩm truyền thông, ưu tiên phát triển ZaloPay và hỗ trợ hoạt động đầu tư vào thương mại điện tử.

Đồng thời tập trung triển khai các dự án đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình dự án VNG Campus; tìm kiếm, phát triển các dự án, cơ hội đầu tư cho công ty liên quan đến các sản phẩm thế mạnh về Zalo, ZaloPay và thương mại điện tử.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT VNG cũng trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức cho năm 2018. Lý do đưa ra là công ty cần giữ lại nguồn tiền để tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh như: Ví điện tử và cổng thanh toán, Phát triển dịch vụ đám mây, Phát triển sản phẩm di động, Thương mại điện tử...

Một nội dung khác khá đáng chú ý khác là việc trình kế hoạch mua bảo hiểm trách nhiệm cho lãnh đạo công ty này.

Phía VNG cho biết, mỗi quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều có ảnh hưởng đến hoạt động, quyền và lợi ích của công ty nói riêng và sự phát triển của công ty nói chung. Với mỗi quyết định được đưa ra, các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều phải đối diện với nhiều áp lực và gánh vác trách nhiệm pháp lý trước cổ đông, công ty và pháp luật.

"Vậy nên, nhằm mục đích phòng tránh các rủi ro và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho HĐQT và Ban điều hành với tổng phí bảo hiểm tối đa 600 triệu đồng/năm cho hạn mức bảo hiểm là 460 tỷ đồng/năm", văn bản của HĐQT VNG nêu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, doanh thu thuần của VNG đạt 1.221 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ tăng 2,6%, đạt 631 tỷ đồng.

Trong kỳ, VNG ghi nhận 39,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (tăng 6,4%) và lỗ trong công ty liên kết 31,2 tỷ đồng (giảm 34%). Bên cạnh đó là 318 tỷ đồng chi phí bán hàng (tương đương cùng kỳ năm ngoái) và 139 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 11%).

Kết thúc quý I/2019, lợi nhuận sau thuế của VNG đạt 154 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, tổng tài sản của VNG ở mức 5.557 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu ở mức 4.649 tỷ đồng, tăng 21%; trong khi nợ phải trả ở mức 908 tỷ đồng, giảm 13%.

Tin mới lên