Tiêu điểm

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn

(VNF) - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) quyết định thi hành kỷ luật với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và một số cá nhân.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Theo kết luận Kỳ họp thứ 16 của UBKTTW, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKTTW nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để hội đồng thành viên, một số cán bộ lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKTTW quyết định thi hành kỷ luật như sau:

Thứ nhất, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cá nhân: Lê Minh Chuẩn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó tổng giám đốc, nguyên Đảng ủy viên tập đoàn.

Thứ hai, khiển trách ông Phan Thủy, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

UBKTTW yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Tin mới lên