Tiêu điểm

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

(VNF) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế do có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang vì những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch, Đảng ủy Sở Y tế từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát dẫn đến Ban Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phê duyệt dự toán, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19.

Cá nhân ông Hà Văn Phúc đã ký ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ định thầu mua hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm không đúng quy định của Luật Đấu thầu; không tận dụng nguồn lực tài trợ, viện trợ để thực hiện công tác phòng chống dịch là không tiết kiệm, gây lãng phí, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Liên quan đến việc mua sắm sinh phẩm, hoá chất phòng, chống dịch Covid-19 với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, trong 2 năm xảy ra dịch Covid-19 (2020-2021), toàn bộ hoá chất, sinh phẩm kit xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Kiên Giang đều do Sở Y tế tỉnh và CDC tỉnh Kiên Giang ký mua của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Trong đó, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng và CDC tỉnh Kiên Giang ký 2 hợp đồng trị giá gần 790 triệu đồng.

Cả 2 gói thầu do Sở Y tế Kiên Giang ký đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác như: mua Chloramin B cao hơn 25.000 đồng/kg, bộ kit xét nghiệm cao hơn từ 67.500 - 72.500 đồng/kit.

Tin mới lên