Tiêu điểm

Kỷ luật khiển trách ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(VNF) - Thủ tướng quyết định kỷ luật đối với ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kỷ luật khiển trách ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Lê Ngọc Khánh

Theo đó, ông Khánh bị Thủ tướng kỷ luật khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Lê Ngọc Khánh sinh ngày 10/5/1968, quê quán xã Mỹ Tho, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. Ông Khánh có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ kinh tế, từng là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh là tỉnh ủy viên và làm giám đốc sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2015, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/1/1997. 

Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI đã bầu ông Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh này, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên