Học thuật

Kỳ vọng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu kỳ vọng (expectation) là gì?

Kỳ vọng là gì?

Kỳ vọng (expectation) là nhận định về các sự kiện tương lai nhằm định hướng hành vi kinh tế hiện tại

Kỳ vọng (expectation) là nhận định về các sự kiện tương lai nhằm định hướng hành vi kinh tế hiện tại. Một vấn đề lớn chưa được giải quyết trong kinh tế học là phương pháp xử lý tính bất định của tương lai, đặc biêt khi cá nhân có nhận thức khác nhau về tương lai.

Kết quả, nhiều phân tích kinh tế gắn kỳ vọng vào các mô hình khác nhau với tư cách biến số cho trước, thường dưới đầu để mọi cái khác không thay đổi hoặc bằng cách giả định rằng cá nhân hành động phù hợp với giá thuyết kỳ vọng hợp lý.

Một vấn đề khác là kỳ vọng gắn với một thời kỳ và phần lớn phân tích kinh tế đều là phân tích tĩnh, nghĩa là người ta chỉ quan sát các điểm cân bằng, mà không chú ý tới đường đi của chúng. Một hình thức đơn giản, nhưng dễ hiểu của kỳ vọng là định đề mạng nhện.

Trong lý thuyết kinh tế, nhất là trong công trình nghiên cứu của Keynes, kỳ vọng đóng một vai trò quan trọng. Kỳ vọng được coi là biến số chủ yếu quyết định chu kỳ kinh doanh và ảnh hưởng tới nhu cầu đầu cơ tiền tệ. Kỳ vọng cũng có ý nghĩa lớn khi nghiên cứu cơ cấu thời hạn của lãi suất.

Để đưa kỳ vọng vào lý thuyết kinh tế, chúng ta có thể coi hành vi cá nhân là có tính chất thích nghi như trong giả thuyết kỳ vọng thích nghi. Mặc dù khái niệm này rất dễ hiểu vì kỳ vọng về tương lai có cơ sở ở kinh nghiệm quá khứ và hiện tại, nhưng những nỗ lực nhằm phản ánh lại thực tế này đã dẫn đến nhiều mô hình có cơ cấu phức tạp

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên