Ngân hàng

Lãi dự thu bất hợp lý tập trung cao tại một số TCTD yếu kém

(VNF) – Theo đánh giá của UBGSTCQG, lãi dự thu bất hợp lý tập trung cao tại một số TCTD yếu kém là một trong ba hạn chế trong quá trình tái cơ cấu TCTD.

Lãi dự thu bất hợp lý tập trung cao tại một số TCTD yếu kém

Theo UBGSTCQG, lãi dự thu bất hợp lý đang tập trung cao tại một số TCTD yếu kém

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2016, theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong báo cáo là đánh giá của UBGSTCQG về quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo UBGSTCQG, quá trình tái cơ cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 và đến cuối năm 2016 đã tháo gỡ cơ bản nhiều khó khăn của hệ thống. Đầu tiên là việc tình trạng căng thẳng thanh khoản đã được kiểm soát, đưa thanh khoản chung của toàn hệ thống duy trì tính ổn định. Thứ hai, rất đáng chú ý, là động thái phát hiện và khu biệt các TCTD yếu kém. Thứ ba, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo đã dưới 3%, số nợ xấu đã được xử lý từ năm 2013 đến nay là hơn 500 nghìn tỷ đồng, trong đó số nợ bán cho VAMC chiếm 41,6%, TCTD tự xử lý khoảng 58,4%.

Vẫn theo đánh giá của UBGSTCQG, tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo dần được kiểm soát cũng là thành quả của quá trình tái cơ cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011 – 2016. Cũng trong giai đoạn này, các TCTD đã chú trọng hơn vào quản trị rủi ro và quản trị điều hành, các văn bản quy phạm pháp luật về chuẩn mực an toàn trong hoạt động của các TCTD cũng đã được ban hành. Nhìn chung, về cơ bản, hầu hết các khó khăn của hệ thống TCTD trước năm 2011 vè cơ bản đã được tháo gỡ.

Lãi dự thu tập trung cao tại TCTD yếu kém

Lãi dự thu bất hợp lý tập trung cao tại một số TCTD yếu kém là hạn chế lớn trong quá trình tái cơ cấu TCTD

Tuy nhiên, UBGSTCQG đánh giá, quá trình tái cơ cấu TCTD vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, điển hình là việc xử lý nợ xấu của hệ thống TCTD chưa triệt để, chủ yếu áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật. Theo đánh giá của UBGSTCQG, tỷ lệ nợ xấu là cao hơn so với mức báo cáo. Trong số nợ xấu bán cho VAMC, chỉ mới xử lý được khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 15%, trong đó, thông qua phương thức bán tài sản bảo đảm và bán nợ là 14,5 nghìn tỷ đồng, còn lại 23,3 nghìn tỷ đồng là thông qua phương thức ủy thác TCTD thu hồi nợ.

Đáng chú ý, lãi dự thu bất hợp lý tập trung cao tại một số TCTD yếu kém cũng là hạn chế lớn trong quá trình tái cơ cấu TCTD, theo đánh giá của UBGSTCQG.

Thêm vào đó, việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn Basel II trên toàn hệ thống còn chậm so với lộ trình đặt ra.

Tin mới lên