Ngân hàng

Lãi ròng các ngân hàng đạt 41.000 tỷ sau 7 tháng, tăng 60% so với cùng kỳ

(VNF) – Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), lợi nhuận sau thuế tính đến hết tháng 7/2017 đạt 41.000 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Lãi ròng các ngân hàng đạt 41.000 tỷ sau 7 tháng, tăng 60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận ngân hàng 7 tháng đầu năm 2017 tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo tình hình kinh tế và thị trường tài chính tháng 8/2017 và 8 tháng đầu năm 2017 của UBGSTCQG, tính đến hết tháng 8, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,2%).

Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm. Tín dụng ngắn hạn chiếm 45,9% tổng tín dụng, tín dụng trung dài hạn chiếm 54,1% tổng tín dụng.

Tín dụng VND chiếm hơn 91% tổng tín dụng, tăng 11% so với cuối năm ngoái. Đáng lưu ý là tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Tín dụng ngoại tệ ước tăng 11,5%, cao hơn đáng kể mức 1,7% cùng kỳ năm 2016, tập trung chủ yếu ở nhóm NHTM cổ phần. Tín dụng VND ước tăng 11% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 11,1%).

Về huy động vốn, huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, ước tăng 9,1% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%). Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 8,7% so với cuối năm 2016; phát hành giấy tờ có giá ước tăng 18,6%. Đặc biệt, tiền gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng tiếp tục tăng. Tính đến cuối tháng 8/2017, tiền gửi của KBNN là khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng khả quan. Lợi nhuận sau thuế tính đến hết tháng 7/2017 đạt 41.000 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Về nợ xấu, báo cáo cho thấy, nợ xấu của các tổ chức tín dụng tính đến 30/6 vào khoảng 157.000 tỉ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu vào khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%). Nợ xấu báo cảo tập trung chủ yếu tại một sổ tổ chức tín dụng yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu.

Tin mới lên