Ngân hàng

Lãi suất cho vay ở NHTM Nhà nước rẻ hơn NHTM cổ phần?

(VNF) – Thống kê của NHNN phân tách NHTM ra làm NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần, trong đó, lãi suất cho vay của NHTM Nhà nước thấp hơn nhiều lãi suất cho vay của NHTM cổ phần.

Lãi suất cho vay ở NHTM Nhà nước rẻ hơn NHTM cổ phần?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin hoạt động ngân hàng trong tuần từ 17 – 21/4.

Về lãi suất huy động, theo NHNN, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Về lãi suất huy động USD, hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đối với lãi suất cho vay, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM Nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

Về lãi suất cho vay USD, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,8-6,0%/năm.

Đáng chú ý, NHNN có đưa ra một bảng thống kê lãi suất cho vay phổ biến của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng từ ngày 17 – 21/4, trong đó phân tách ra làm 2 nhóm gồm nhóm NHTM Nhà nước và nhóm NHTM cổ phần. Điều đáng nói là, theo thống kê của NHNN, lãi suất cho vay của các NHTM Nhà nước thấp hơn khá nhiều lãi suất cho vay của các NHTM cổ phần. Lợi thế lớn, theo đó, đang được dành cho nhóm NHTM Nhà nước.

Chẳng hạn, lãi suất cho vay VND của nhóm NHTM Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường là 6,8 – 8,5% (ngắn hạn) và 9,3 – 10,3% (dài hạn), trong khi đó, con số này ở nhóm NHTM cổ phần lần lượt là 7,8 – 9,0% (ngắn hạn) và 10,0 – 11,0% (dài hạn).

Hay như lãi suất cho vay USD của NHTM Nhà nước chỉ 2,8 – 4,2% với các khoản cho vay ngắn hạn và 4,8 – 6,0% đối với các khoản cho vay dài hạn, trong khi của NHTM cổ phần cao hơn đáng kể, ở mức 4,0 – 4,8% với các khoản cho vay ngắn hạn và 5,0 – 6,0% với các khoản cho vay dài hạn.

Đối với hoạt động liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 147.293 tỷ đồng; bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 92.646 tỷ đồng.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (54% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (22% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 63% và 26%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt lên mức 4,52%/năm, 4,73%/năm và 5,06%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần cũng có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 01 tháng tăng lần lượt lên mức 0,99%/năm; 1,19%/năm và 1,43%/năm.

Tin mới lên