Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm dao động từ 1% đến 8%.

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng đối với đồng VND

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm bằng VND và nhận lãi theo phương thức trả cuối kỳ sẽ từ 1% đến 8%.

Cụ thể, khi khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 ngày, lãi suất tiết kiệm là 0,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 ngày, lãi suất tiết kiệm là 0,6%; gửi trong kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 1%.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,6%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,8%; 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng, lãi suất tiết kiệm đều băng 5%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,6%.

Cùng với đó, nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 8%, gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 60 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank tháng 10/2017 (Trả lãi cuối kỳ)

Ngoài quy định mức lãi suất trả cuối kỳ, ngân hàng Eximbank cũng quy định mức lãi suất lĩnh trước dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể, khi khách hàng chọn gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,4%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,5%; 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng, lãi suất tiết kiệm đều băng 4,8%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%.

Nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng lãi suất tiết kiệm là 5,8%.

Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 6,4%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank tháng 10/2017 (Lĩnh lãi trước)

Cùng với đó, ngân hàng Eximbank cũng quy định mức lãi suất hàng tháng dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,6%; 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 4,9%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%.

Nếu khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng lãi suất tiết kiệm là 6%.

Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 60 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,7%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank tháng 10/2017 (Trả lãi hàng tháng)

Các gói dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng Eximbank

Song song với việc quy định các mức lãi suất, ngân hàng Eximbank cung cấp các gói dịch vụ đa dạng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với khách hàng cá nhân, Eximbank cung cấp các gói dịch vụ như: tiền gửi tiết kiệm, sản phẩm cho vay, kinh doanh vàng, dịch vụ du học trọn gói, dịch vụ chuyển tiền…

Trong đó, khách hàng có thể tham khảo dịch vụ Gửi lâu dài, thêm tài lộc. Đối với gói dịch vụ này, khách hàng gửi tiền VND từ 15 tháng trở lên sẽ nhận lãi suất 7,2% đến 7,8%.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng gói dịch vụ tiết kiệm online. Khách hàng sử dụng dịch vụ này sẽ được gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 tháng tới 36 tháng và hưởng lãi suất cuối kỳ hoặc lãi suất hàng tháng. Đồng thời, khách hàng có thể rút gốc từng phần hoặc rút toàn bộ khi có nhu cầu.

Cùng với những gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng cá nhân, Eximbank cũng dành cho khách hàng doanh nghiệp những gói dịch vụ hấp dẫn, trong đó có gói dịch vụ tiền gửi qua đêm.

Dịch vụ tiền gửi qua đêm là hình thức đầu tư ngắn hạn trong vòng 24 giờ của khách hàng doanh nghiệp. Sau mỗi 24 giờ, lãi suất được nhập vào gốc của khách hàng. Nếu đến thời điểm đáo hạn, khách hàng không rút vốn và không có chỉ thị gì khác thì phần vốn gốc không rút sẽ được tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất công bố.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng gói dịch vụ Tài khoản tiền gửi thanh toán. Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thực hiện thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc quốc tế…

Mức lãi suất khi khách hàng sử dụng gói dịch vụ Tài khoản tiền gửi thanh toán được ngân hàng Eximbank quy định rõ ràng trong biểu lãi suất.

Không chỉ có hai dịch vụ trên, Eximbank còn có nhiều dịch vụ khác dành cho khách hàng doanh nghiệp như: Kinh doanh vàng, giao dịch hối đoán, tín dụng – bảo laxinh, dịch vụ chuyển tiền quốc tế,…

Tin mới lên