Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng gửi tiết kiệm bằng đồng VND dao động từ 5,3% đến 6,98%.

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng SCB đối với đồng VND

Lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm và nhận lãi trước sẽ dao động từ 5,3 % đến 6,28%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,33%, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,34%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,35%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 4 tháng, lãi suất tiết kiệm sẽ là 5,36%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,37%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,17%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,18%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,19%. Khách hàng gửi tiết kiệm 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,21%.

Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,22%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,23%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,24%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,25%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,27% và gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,28%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại SCB tháng 10/2017 (lĩnh lãi trước)

Song song với mức lãi suất tiết kiệm lĩnh trước, khách hàng cá nhân của SCB cũng có thể nhận lãi suất theo tháng với mức lãi dao động từ 5,42% đến 6,98%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,42%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,43%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,44%; 5 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,45%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,87%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,88%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,89%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,91%.

Ngoài ra, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,92%; 12 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 6,93%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,94%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,95%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,96%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,97%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,98%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng tại SCB gửi tiết kiệm tháng 10/2017 (Trả lãi hàng tháng)

Các gói dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng SCB

Ngân hàng SCB ngoài quy định về lãi suất tiết kiệm còn cung cấp các gói dịch vụ đa dạng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với khách hàng cá nhân tại SCB có thể sử dụng các gói dịch vụ như: cho vay, gửi tiền,… Đặc biệt phải kể đến gói dịch vụ Tích lũy Phúc An Khang.

Với gói dịch vụ Tích lũy An Khang, khách hàng cá nhân của SCB có thể nộp tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản, đăng ký thanh toán tự động, nộp tiền qua Internet Banking. Khách hàng có thể gửi bằng VND trong kỳ hạn từ 1 đến 5 năm bằng hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Bên cạnh gói Tích lũy An Khang, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày. Với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền phù hợp với thời gian nhàn rỗi của mình. Đồng thời, khách hàng có thể gửi tiền bằng đồng VND, EUR, AUD từ 31 ngày đến 364 ngày và nhận lãi suất cuối kỳ.

Khi sử dụng dịch vụ Tiết kiệm sinh lời, khách hàng có thể rút vốn một phần. Khi rút vốn một phần, tiền lãi của số tiền rút sẽ được chi trả cho khách hàng tại thời điểm rút vốn một phần. Số tiền gốc còn lại phải đảm bảo số dư tối thiểu theo quy định của sản phẩm. Hoặc khách hàng có thể rút vốn trước thời hạn và nhận mức lãi suát không kỳ hạn thấp nhất do SCB quy định.

Ngoài các gói dịch vụ trên, ngân hàng SCB cũng cung cấp các gói khác dành cho khách hàng cá nhân như: Tiền gửi đầu tư, tiền gửi online, tiền gửi tiết kiệm phú quý, kỳ hạn vàng – lãi suất vàng…

Song song với các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, SCB cũng có những gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp. Đặc biệt có gói dịch vụ Tài trợ xuất nhập khẩu – Ưu đãi doanh nghiệp.

Gói dịch vụ Tài trợ xuất nhập khẩu – Ưu đãi doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp có thể vay, chiết khấu và trả nợ từng lần, từng hạn mức. Khách hàng được vay vốn tại SCB với mức lãi suất là 3,99% khi vay USD và 6,99% đối với vay VND.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng gói dịch vụ cho vay ngắn hạn tại SCB. Với gói dịch vụ này, khách hàng doanh nghiệp có thể vay tiền VND, và ngoại tệ trong thời hạn từ 1 đến 12 tháng với phương thức vay món từng lần.

Tại ngân hàng SCB, ngoài 2 gói dịch vụ trên khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng những gói dịch vụ khác như: cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng, cho vay trung và dài hạn, tài trợ xuất khẩu…

Tin mới lên