Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10 dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm dao động từ 5% đến 6,8%; lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động từ 4,9% đến 6,7%.

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàngTechcombank mới nhất tháng 10 bằng VND

Lãi suất ngân hàngTechcombank tháng 10 mới nhất bằng VND dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 0,5% đến 6,8%.

Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Techcombank trả theo hàng tháng dao động từ 5% đến 6,2%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,09%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,18%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,27%; 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,25%; 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,63%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,72%; 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,7%; 9 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,69%; 10 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,87%, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,02%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,36%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,58%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,48%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm 6,2%.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm tại Techcombank có thể nhận lãi suất vào cuối kỳ. Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ sẽ dao động từ 0,5% đến 6,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,1%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,2%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,7%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,8%; 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,8%; 9 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,8%; 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6%, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm 6,8%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Techcombank

Song song với mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng Techcombank còn áp dụng mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, mức lãi suất tiền gửi trả theo định kỳ hàng tháng tại Techcombank dao động từ 4,69% đến 6,49%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,69%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,88%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,87%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,86%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,63%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,62%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,61%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,59%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,77%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,05%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,22%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,39%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,38%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,45%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,3%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,12%.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,79% đến 6,49%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi 4,79%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,98%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,97%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,96%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,73%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,72%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,70%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,69%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,87%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,14%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,31%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,49%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,47%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,54%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,39%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%.

Đồng thời, tại ngân hàng Techcombank cũng trả lãi suất tiền gửi cuối kỳ cho khách hàng, theo đó mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,7% đến 6,7%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank (trả lãi theo tháng)

Trong đó, khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng trong kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi 4,7%, 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,7%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%.

Tiếp theo, nếu khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,9%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,4%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,6%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,6%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%.

Đối với khách hàng doanh nghiệp chọn hình trức trả lãi cuối kỳ với số tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng, mức lãi suất tiền gửi dao động từ 4,8% đến 6,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi trong kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận mức lãi suất 4,8%, 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,8%, 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%.

Nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,8%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi là 6%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,3%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,5%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,7%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,8%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank (trả lãi cuối kỳ)

Các dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng Techcombank

Ngoài quy định về lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ngân hàng Techcombank còn cung cấp các gói dịch vụ riêng dành cho khách hàng.

Theo đó, các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank như: Tiết kiệm [email protected] Saving, tiết kiệm thường, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm online, tiết kiệm phát lộc, SuperKid, tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiết kiệm đắc lộc, tiền gửi trường lộc.

Đặc biệt, đối với gói tiết kiệm thường, khách hàng có thể tích lũy theo kì hạn mình muốn với lãi suất hấp dẫn. Mỗi ngày tích lũy thêm một niềm vui nhỏ cho gia đình bạn mãi hạnh phúc, an vui suốt bốn mùa.

Khách hàng cá nhân có thể lựa chọn gói dịch vụ tiết kiệm phát lộc. Đối với gói dịch vụ này, bạn có thể tích lũy tiền để hưởng lãi suất.

Bên cạnh đó, Techcombank còn có gói tiết kiệm SuperKid. Đây là dịch vụ dành cho các bậc phụ huynh dành cho con em của mình. Với gói dịch vụ này, cha mẹ bắt đầu dạy trẻ hiểu ý nghĩa của tiền và cách sử dụng tiền thông minh. Khách hàng có thể gửi tiền với số lượng không giới hạn số lần gửi trong kỳ. Đồng thời, khách hàng cũng nhận được mức lãi suất hợp lý.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo các dịch vụ như Tiết kiệm [email protected] Saving, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm online, tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiết kiệm đắc lộc, tiền gửi trường lộc.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, Techcombank cũng cung cấp các gói dịch vụ hữu ích, đặc biệt trong đó có dịch vụ thanh toán tự động.

Dịch vụ thanh toán tự động, khách hàng có thể thanh toán tiền hóa đơn của khách hàng với số tiền thực tế phát sinh của các dịch vụ như: điện, viễn thông, giáo dục, đào tạo…

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chọn gói dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn. Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể gửi tiền tối thiểu là 10 triệu VND và nhận lãi suất theo tuần, tháng, hoặc linh hoạt theo đầu kỳ, cuối kỳ…với phương thức trả lãi tự động.

Ngoài 2 gói dịch vụ trên, khách hàng có thể sử dụng gói tài khoản ký quỹ, gói dịch vụ cho trường học, gói B-Start, tài khoản thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi có kỳ hạn online, tiền gửi B- Express, tiền gửi B-Plus, tiền gửi Smart Money…

Tin mới lên