Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 tiếp tục duy trì ở mức 1% đến 7,5% đối với lãi cuối kỳ và khoảng 5,05% đến 6,75% đối với lãi suất hàng tháng.

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 tiếp tục duy trì ở mức 1% đến 7,5%

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân dao động ở mức 1% đến 7,4%.

Cụ thể, mức lãi suất 1% áp dụng cho khách hàng gửi tiền trong thời hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần lĩnh lãi cuối kỳ, không áp dụng tính lãi suất cho cùng thời hạn với tài khoản lĩnh lãi hàng tháng.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ hưởng mức lãi suất 5%; 2 tháng lãi suất bằng 5,1%; 3 tháng lãi suất bằng 5,2%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng nhận lãi suất hàng tháng là 5,05%; 3 tháng lãi suất bằng 5,15%.

Khách hàng gửi tiền trong thời hạn 6 tháng nhận lãi suất bằng 5,8% cho tài khoản lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất bằng 5,7% cho tài khoản lĩnh lãi định kỳ hàng tháng. Đối với kỳ hạn 9 tháng, khách hàng gửi tiền tại TPBank lĩnh lãi cuối kỳ lãi suất là 6,3%, lĩnh lãi định kỳ hàng tháng lãi suất bằng 6,1%.

Khác hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng nhận lãi suất bằng 6,8% cuối kỳ và lãi suất bằng 6,5% với tài khoản lĩnh lãi định kỳ. Mức lãi suất trần 7,5% áp dụng cho những khoản tiền gửi tái tục với số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và khách hàng phải cam kết không rút trước hạn.

Khách hàng cá nhân gửi tiền tại TPBank trong thời hạn 18 tháng lãi cuối kỳ nhận được là 7%, 24 tháng lãi cuối kỳ là 7,1% và 36 tháng lãi cuối kỳ bằng 7,4%, trong khi đó lãi suất cho tài khoản lĩnh lãi hàng tháng cùng kỳ hạn lần lượt là 6,65%, 6,65% và 6,75%.

Ngoài ra, TPBank còn có một số gói tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn như Tiết kiệm tài lộc, Tiết kiệm kỳ hạn ngày, Tiết kiệm điện tử, Tài khoản gửi góp Future savings, Tài khoản gửi góp An Gia Phát Lộc.

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TPBank áp dụng mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 0,3% đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn và từ 1% đến 7% cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi tiền trong thời hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần lãi suất bằng 1%; trong kỳ hạn 1 tháng lãi suất bằng 4,8%, 2 tháng lãi suất bằng 5% và 3 tháng lãi suất bằng 5,1%.

Đối với các khoản tiền gửi trung hạn gồm: 6 tháng lãi suất khách hàng nhận được là 5,6%, 9 tháng lãi suất là 5,8%. Doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 364 ngày lãi suất được hưởng là 6,3%, 18 tháng lãi suất bằng 6,55% và 24 tháng lãi suất ghi nhận là 6,65%/năm. Các khoản tiền gửi trong kỳ hạn 36 tháng tại TPBank sẽ nhận lãi suất bằng 7%.

Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 7/2018 với  ngoại tệ

Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền bằng đồng USD tại TPBank không được hưởng lãi suất.

Khách hàng gửi tiền bằng đồng EUR trong thời hạn 1 tháng , 2 tháng lãi suất bằng 0,2%; 3 tháng lãi suất bằng 0,3%; 6 tháng và 9 tháng tháng lãi suất bằng 0,4%. Khách hàng gửi tiền EUR trong kỳ hạn 36 tháng nhận lãi suất bằng 0,7%.

Một số ngoại tệ khác như đồng AUD tại TPBank trong thời hạn 1 tháng nhận lãi suất bằng 0,1%, 2 tháng lãi suất 0,2%, 3 tháng lãi suất 0,3%, 6 tháng lãi suất 0,4%, 9 tháng lãi suất 0,5% và 12 tháng lãi suất 0,6%. Các đồng tiền GBP, SGD, CAD nhận lãi suất 0,01% cho tất cả các kỳ hạn.

Tin mới lên