Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10/2017

(VNF) –Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10/2017 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại đây dao động từ 0,3% đến 7,9%; lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động từ 0,3% đến 7,5%.

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng VietBank đối với đồng VND

Lãi suất ngân hàng mới nhất của VietBank tháng 10/207 dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm dao động từ 0,3% đến 7,9%.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm trả cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân sẽ từ 0,3% đến 7,9%. Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tuần hoặc 2 tuần, lãi suất tiết kiệm là 0,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 0,6%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, hoặc 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, hoặc 8 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 7%.

Tiếp theo, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng hoặc 12 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 7,1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,9%; gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,8%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,9%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại VietBank tháng 10 (trả lãi cuối kỳ)

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi theo hàng tháng. Tại ngân hàng VietBank, mức lãi hàng tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm sẽ từ 5,47% đến 7,08%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,47%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 4 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 5,46%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,45%; gửi tiết kiệm 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiêm là 6,88%; gửi tiết kiệm 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,86%.

Tiếp theo, nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,94%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,92%; gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,88%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,12%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,26%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,08%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại VietBank tháng 10 (trả theo tháng)

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp từ 0,3% đến 7,5%. Trong đó, khách hàng gửi tiên 1 tuần hoặc 2 tuần, lãi suất tiền gửi là 0,3%; gửi tiền trong kỳ hạn 3 tuần, lãi suất tiền gửi là 0,5%.

Nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,7%; 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,9%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,2%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,2%.

Tiếp theo, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 6%; 7 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,1%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, hoặc 11 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,2%; gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,4%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi là 6,5%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi là 7,2%; 18 tháng, lãi suất tiền gửi là 7,3%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi là 7,4%;36 tháng, lãi suất tiền gửi là 7,5%.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tại VietBank tháng 10

Các dịch vụ dành cho khách hàng tại ngân hàng VietBank

Các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại VietBank rất đa dạng, trong đó phải kể đến gói tiền gửi tiết kiệm. Đối với gói dịch vụ này, khách hàng hoàn toàn được nhận lãi suất trước hoặc sau kỳ hạn.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn có gói dịch vụ Tiết kiệm tích tài. Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể gửi tiết kiệm trong trung và dài hạn và đảm bảo nhận lãi suất thả nổi không thấp hơn mức lãi suất ban đầu.

Ngoài ra, khách hàng cá nhân có thể chọn những gói dịch vụ khác như: Tiết kiệm tích lũy tương lai, tiết kiệm quyền chọn, tiền gửi đa tiện ích, tiết kiệm linh hoạt vốn, tiết kiệm lĩnh lãi trước, tiền gửi online.

Ngoài gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng VietBank còn có những gói dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến gói dịch vụ Quản lý dòng tiền hiệu quả.

Đối với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ được giảm chi phí vận hành, rút ngắn tối đa thời gian xử lý giao dịch. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tái sử dụng được ngay dòng tiền vừa nhận về và giảm được rủi ro kiểm đếm, vận chuyện cũng như lưu trữ.

Bên cạnh gói dịch vụ Quản lý dòng tiền hiệu quả, khách hàng có thể sử dụng gói dịch vụ cho vay tại ngân hàng VietBank. Với gói dịch vụ này, khách hàng có thể nhận tài trợ hợp đồng đầu ra trong nước, tài trợ doanh nghiệp mua xe, đầu tư tài sản cố định…

Ngoài 2 gói dịch vụ trên, khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng các gói dịch vụ tiền gửi, gói bảo lãnh trong nước, gói ngân hàng trực tuyến, gói dịch vụ quản lý dòng tiền, gói dịch vụ thu ngân sách nhà nước, gói chuyển tiền quốc tế, gói tài trợ thương mại… tại ngân hàng MB.

Tin mới lên