Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho cá nhân, doanh nghiệp tại Vietcombank tháng 10/2017 bằng VND dao động từ 0,43% đến 6,5%; bằng EUR, lãi suất dao động từ 0,3% đến 0,85%. Ngoài ra, tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bằng VND dao động từ 0,2% đến 6,5%; bằng EUR, lãi suất dao động từ 0,01% đến 0,85%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng đối với VND

Lãi suất ngân hàng Vietcombank hiện nay được chia làm 2 loại: lãi suất tiết kiệm và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Tùy thuộc vào kỳ hạn gửi tiền và loại tiền gửi (VND, USD, EUR) của khách hàng tại Vietcombank, mức lãi suất là khác nhau.

Đối với khách hàng là cá nhân, nếu gửi tiền tiết kiệm bằng VND tại Vietcombank thì lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn sẽ là 0,2%. Đồng thời, nếu khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm trong thời gian gửi 7 hoặc 14 ngày thì lãi suất tiết kiệm là 0,5%; từ 1 tháng, 2 tháng lãi suất tiết kiệm là 4,3%; 3 tháng lãi suất là 4,8%; 6 tháng lãi suất là 5,3%; 9 tháng lãi suất là 5,5%; 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 90 tháng mức lãi suất tiết kiệm đều là 6,5%.

Lãi suất tiết kiệm VND/năm dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank

Ngoài ra, nếu khách hàng cá nhân chọn gửi tiền có kỳ hạn tại Vietcombank, mức lãi suất dao động từ 4,3% tới 6,5%. Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn từ 1 hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,3%; khách hàng gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất nhận được là 4,8%; từ 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi lần lượt là 5,3%, 5,5%; gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 90 tháng, mức lãi suất nhận được đều bằng 6,5%.

Lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank

Song song với mức lãi suất dành cho cá nhân, Vietcombank còn quy định mức lãi suất dành cho khách hàng là doanh nghiệp. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho doanh nghiệp dao động từ 4,3% đến 6,5%.

Cụ thể, nếu khách hàng doanh nghiệp chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 4,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi sẽ là 4,8%; gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, khách hàng nhận mức lãi suất là 5,3%; gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 5,5%; còn lại khi khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 6,5%.

Lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn dành cho doanh nghiệp tại Vietcombank

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền thanh toán không kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suất là 0,3%.

Lãi suất ngân hàng đối với EUR

Ngoài gửi tiền tiết kiệm bằng VND, khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể gửi tiền bằng đồng Euro (EUR) tại Vietcombank.

Đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm bằng đồng EUR tại Vietcombank sẽ nhận mức lãi suất dao động từ 0,01% đến 0,85%.

Cụ thể, nếu khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn bằng đồng EUR tại Vietcombank, mức lãi suất nhận được là 0,01%; nếu khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, mức lãi suất nhận được là 0,3%; gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất là 0,4%; kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, mức lãi suất nhận được đều bằng 0,5%; còn khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm nhận được là 0,75%; còn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, mức lãi suất tiết kiệm đều bằng 0,85%.

Lãi suất tiết kiệm EUR dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank

Đồng thời, khách hàng cá nhân khi gửi tiền có kỳ hạn bằng đồng EUR tại Vietcombank sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi dao động từ 0,3% đến 0,85%. Cụ thể, khi khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 0,3%; khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất là 0,4%; gửi tiền có kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 0,5%; còn khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng, lãi suất tiền gửi nhận được là 0,75%; gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng hoặc 60 tháng, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn mà khách hàng nhận được là 0,85%.

Lãi suất tiền gửi EUR có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank

Còn đối với doanh nghiệp, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng EUR tại Vietcombank dao động từ 0,3% đến 0,85%. Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp khi gửi đồng EUR có kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn nhận được là 0,3%; khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 0,4%; gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 0,5%; khách hàng doanh nghiệp gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 0,75%, gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn là 0,85%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank tháng 10/2017(EUR)

Tại Vietcombank, khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp khi gửi tiền USD, mức lãi suất sẽ là 0%.

Các gói dịch vụ gửi tiền của Ngân hàng Vietcombank

Được biết, Vietcombank có những gói dịch vụ đa dạng dành cho khách hàng. Cụ thể, gói sản phẩm "Tích lũy và đầu tư"; gói tiết kiệm AUD ưu đãi; gói dịch vụ tích lũy cho con; gói tiền gửi cán bộ công nhân viên; gửi tiền trực tuyến; tích lũy kiều hối; tiết kiệm tự động; tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ; tiết kiệm trả lãi trước; tiết kiệm thưởng.

Những gói dịch vụ riêng của Vietcombank đem đến cho khách hàng cá nhân những ưu đãi riêng. Tiêu biểu, đối với gói dịch vụ "Tích lũy và đầu tư", khách hàng có thể chọn 1 trong 3 gói cụ thể để gửi tiền.

Theo đó, gói 1 bao gồm 1 hợp đồng bảo hiểm có trị giá tiền gửi tối thiểu là 200 triệu VND; gói 2 gồm 1 quỹ mở với số tiền đầu tư là 200 triệu VND, 2 quỹ mở thì số tiền gửi của khách hàng lên tới 400 triệu VND; gói số 3 gồm 1 hợp đồng bảo hiểm với 1 quỹ mở, số tiền gửi tối thiểu là 400 triệu VND, khách hàng chọn 1 hợp đồng bảo hiểm và 2 quỹ mở thì số tiền gửi tối thiểu lên tới 600 triệu VND.

Song song với gói dịch vụ "Tiết kiệm và đầu tư", Vietcombank còn có gói dịch vụ tích lũy cho con.

Đối với gói dịch vụ tích lũy cho con, khách hàng nộp mức tiền gốc định kỳ tối thiểu là 3 triệu VND. Kỳ hạn gốc của gói dịch vụ này là 12 tháng, hình thức trả lãi vào cuối kỳ.

Tùy vào thời điểm nộp tiền, khách hàng được hưởng mức lãi khác nhau. Cụ thể, nộp tiền vào thời điểm mở tài khoản tích lũy cho con, lãi suất nhận được là 6,5%/năm; nộp định kỳ lần 1 (3 tháng từ thời điểm mở tài khoản), lãi suất là 5,5%; nộp định kỳ lần 2 (6 tháng từ khi mở tài khoản), lãi suất là 5,3%; nộp định kỳ lần 3, lãi suất nhận được là 4,8%, lãi suất rút tiền trước hạn là 0,1%.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Vietcombank là 849 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 524 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Tiền gửi của khách hàng đạt 649 nghìn tỷ đồng, tăng 10%.

Kết thúc quý II, Vietcombank đạt 2.517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với cùng kỳ.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11% lên mức 874 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, đạt 547 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn tăng 14%, lên 684 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận tăng 8% so với năm 2016, đạt 9.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ cổ tức 8%.

Tin mới lên