Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 7/2018 được niêm yết trên website của ngân hàng VPBank, lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng 1% đến 7,6% tùy thuộc số tiền và kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất tiền gửi tại VPBank trong tháng 7/2018 dao động trong khoảng 1% đến 7,6%

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 7/2018 cho khách hàng cá nhân

Trong tháng 7, khách hàng cá nhân gửi tiền tại VPBank sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 1% đến 7,2%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần nhận lãi suất bằng 1% cho mọi mức tiền. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng nhận lãi suất 4,8% với khoản tiền gửi nhỏ hơn 500 triệu đồng, lãi suất bằng 4,9% cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ hưởng lãi suất bằng 5%. 

Đối với các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng và số tiền dưới 500 triệu đồng, lãi suất khách hàng được hưởng là 4,9%. Với số tiền từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lãi suất bằng 5,0% cho thời hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Cũng với các kỳ hạn này, khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất là 5,1%.

Với kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng lãi suất cụ thể như sau: Mức tiền dưới 500 triệu đồng lãi suất khách hàng được hưởng là 6,5%. Khách hàng gửi từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lãi suất ghi nhận là 6,6% và số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên lãi suất bằng 6,7%.

Kỳ hạn tiền gửi 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng lãi suất lần lượt: Khách hàng gửi tiền dưới 500 triệu đồng nhận lãi suất là 6,9%, số tiền từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng lãi suất là 7,0% và trên 5 tỷ đồng lãi suất bằng 7,1%.

Thời hạn gửi tiền 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng lãi suất niêm yết tại VPBank như sau: Mức tiền dưới 500 triệu lãi suất bằng 7,0% , số tiền từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng nhận lãi suất bằng 7,1%; từ 5 tỷ đồng trở lên lãi suất bằng 7,2%.

Khách hàng cá nhân khi đến VPBank gửi tiền có thể lựa chọn rất nhiều gói sản phẩm tiền gửi với mức lãi suất hấp dẫn như Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng, Tiết kiệm bảo chứng thấu chi, Chứng chỉ tiền gửi dài hạn ghi danh, tiết kiệm Kỳ hạn ngày.

Gói Tiết kiệm bảo chứng thấu chi là sản phẩm cho phép Khách hàng tối ưu lợi ích từ tiền gửi tiết kiệm, có thể chi tiêu tới 80% giá trị sổ khi cần gấp, không phải tất toán trước hạn, tránh mất lãi.Ưu điểm của gói tiết kiệm này là lãi suất tiết kiệm thường cao hơn 0,2% so với tiết kiệm thường có kỳ hạn tương đương. Ngòai ra, khách hàng được nhận khoản tạm ứng tới 80% giá trị sổ để chi tiêu khi cần thiết, không cần tất toán trước hạn, tránh mất lãi tiết kiệm.

Lãi suất ngân hàng VPBank cho khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi tại VPBank tháng 7/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động trong khoảng từ 1% đến 7,6%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại VPBank trong thời hạn 1 ngày, 1 tuần, 3 tuần lĩnh lãi cuối kỳ bằng 1%. Khách hàng gửi tiền trong thời hạn 1 tháng với số tiền dưới 100 triệu đồng, lãi suất bằng 4,6%, 2 tháng 4,7%, 3 tháng 4,9%, 4 tháng 5% và 6 tháng lãi suất 6,4%. Khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đến 500 triệu cùng kỳ hạn lãi suất lần lượt là 4,7%, 4,8%, 5%, 5,1% và 6,5%. Với số tiền trên 500 triệu đồng cùng kỳ hạn nêu trên lãi suất bằng 4,8%, 4,9%, 5,1%, 5,2% và 6,6%.

Khách hàng gửi tiền nhỏ hơn 100 triệu đồng trong kỳ hạn 7 tháng lãi suất 6,4%, từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng lãi suất 6,5% và từ 500 triệu đồng trở lên lãi suất bằng 6,6%.

Khách hàng gửi dưới 100 triệu đồng trong thời hạn 9 tháng được hưởng lãi suất 6,5%, từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hưởng lãi suất 6,6% và trên 500 triệu đồng hưởng lãi suất 6,7%. Đối với kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng lãi suất chênh lệch 0,2%.

Lãi suất huy động vốn kỳ hạn 15 tháng cho các mức tiền nêu trên lần lượt là 6,8%, 6,9% và 7%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng lãi suất bằng 7,1%, 7,2%, 7,3% cho các mức tiền dưới 100 triệu đồng.

Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất chênh lệch 0,2% so với kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất trần huy động vốn đối với thời hạn 36 tháng cho các mức tiền dưới 100 triệu đồng, từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng và trên 500 triệu đồng lần lượt là 7,4%, 7,5% và 7,6%.

 

 

 

Tin mới lên