Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2017 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng VND dao động từ 5,0% đến 7,3%; mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động từ 0,8% đến 8%.

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất đối với VND

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm bằng VND tại VPBank sẽ dao động từ 5% đến 7,3%.

Trong đó, nếu khách hàng gửi mức tiền dưới 100 triệu trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 1%; gửi trong kỳ hạn từ 1 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,1%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%.

Khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 7 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; còn khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7%.

Nếu khách hàng gửi 100 đến dưới 500 triệu trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,1%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ, trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; gửi trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,2%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; gửi trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại VPBank

Bên cạnh mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, VPBank cũng quy định mức lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền dưới 100 triệu, mức lãi suất không kỳ hạn là 0,8%; khách hàng gửi tiền trong 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lãi suất tiền gửi là 1%, gửi 1 tuần.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi là 5%, 2 tháng, lãi suất là 5,1%, 3 tháng, lãi suất là 5,2%, 4 tháng, lãi suất 5,3%, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, lãi suất là 6,5%; 12 tháng, lãi suất là 6,9%; 13 tháng, lãi suất là 7%, 15 tháng, lãi suất là 7,2%, 18 tháng, 24 tháng, lãi suất 7,7%; 36 tháng, lãi suất là 7,8%.

Nếu khách hàng doanh nghiệp gửi tiền từ 100 triệu tới 500 triệu, mức lãi suất không kỳ hạn là 0,8% khách hàng gửi 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lãi suất tiền gửi là 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,1%, 2 tháng, lãi suất là 5,2%, 3 tháng, lãi suất là 5,3%, 4 tháng, lãi suất là 5,4%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng,7 tháng, 9 tháng, lãi suất là 6,6%; 12 tháng, lãi suất là 7%; 13 tháng, lãi suất là 7,1%, 15 tháng, lãi suất là 7,3%, 18 tháng, 24 tháng, lãi suất 7,8%; 36 tháng, lãi suất là 7,9%.

Nếu khách hàng doanh nghiệp gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 500 triệu, lãi suất không kỳ hạn là 0,8%; khách hàng gửi 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lãi suất tiền gửi là 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,2%, 2 tháng, lãi suất là 5,3%, 3 tháng, lãi suất là 5,4%, 4 tháng, lãi suất là 5,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng,7 tháng, 9 tháng, lãi suất là 6,7%; 12 tháng, lãi suất là 7,1%; 13 tháng, lãi suất là 7,2%, 15 tháng, lãi suất là 7,4%, 18 tháng, 24 tháng, lãi suất 7,9%; 36 tháng, lãi suất là 8,0%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại VPBank

Các gói dịch vụ gửi tiền tại ngân hàng VPBank

Đối với khách hàng cá nhân, khi gửi tiền tại VPBank có thể lựa chọn các gói dịch vụ như: Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh, Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng, Tiết kiệm gửi góp linh hoạt, Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm kỳ hạn ngày, Tiết kiệm trực tuyến.

Đặc biệt phải kể đến gói sản phẩm Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng dành cho khách hàng. Đây là một sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của VPBank nhằm hỗ trợ khách hàng bảo toàn lãi suất trước những biến động điều chỉnh lãi suất trên thị trường Tài chính hiện nay.

Khách hàng có thể gửi tiết kiệm bằng VND với số tiền tối thiểu là 500.000VND với kỳ hạn giao dịch là 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Đối với gói dịch vụ này, khách hàng có thể nhận lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày thực tế khách hàng muốn tất toán Sổ tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng.

Đồng thời, khách hàng cá nhân khi sử dụng gói dịch vụ này có thể điều chỉnh nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng cao hơn so với lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng sẽ được điều chỉnh tăng theo lãi suất đó.

Hoặc nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng thấp hơn hoặc bằng so với lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng vẫn được giữ nguyên mức ghi trên sổ.

Bên cạnh các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, VPBank còn cung cấp các gói dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp. Trong đó có gói dịch vụ sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với gói dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể gửi bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Khi gửi vào bằng loại tiền nào sẽ được thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi bằng loại tiền đó. Khách hàng gửi bằng ngoại tệ có thể đề nghị lĩnh bằng tiền Việt nam theo mức tỷ giá quy định của VPBank

Khi sử dụng gói dịch tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất không kỳ hạn. Khách hàng không bị hạn chế số lần gửi và rút tiền tại VPBank.

Tin mới lên