Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10/2018

(VNF) - Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng Techcombank tháng 10/2018 không có nhiều biến động so với tháng 9, mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi thường có kỳ hạn 12 tháng trở lên và số tiền từ 3 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10/2018

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà Techcombank áp dụng trong tháng là 6,8%/năm

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10/2018 cho khách hàng cá nhân

Theo gói sản phẩm tài khoản phát lộc (gói có mức lãi suất cao nhất) dành cho khách hàng cá nhân thường, lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng 4,7% đến 6,8%/năm chia thành các mức tiền dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, mức lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,7%/năm cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng; 4,8%/năm cho khoản tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và 4,9%/năm đối với khoản tiền trên 3 tỷ đồng.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng lãi suất là 4,8%/năm cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng; 4,9%/năm cho khoản tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và 5%/năm cho khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên.

Các thời hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng lãi suất lần lượt là 5,9%; 6% và 6,1%/năm cho các mức tiền dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất 6,6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng với mức tiền dưới 1 tỷ đồng, cùng thời hạn đó mức tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng nhận lãi 6,7%/năm và từ 3 tỷ đồng trở lên là 6,8%/năm.

Đối với khách hàng ưu tiên, mức lãi suất chênh lệch tăng 0,1% với các mức tiền tương ứng và kỳ hạn tương ứng của khách hàng thường. Lãi suất khách hàng ưu tiên nhận được dao động từ 4,8%/năm và mức cao nhất là 6,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10/2018 cho khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank nhận lãi cuối kỳ, lãi suất dao động trong khoảng 5%/năm đến 6,8%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp gửi tiền 1 tuần đến 3 tuần lãi suất 0,5%/năm.

Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng mức tiền dưới 5 tỷ đồng lãi suất 4,9%/năm và trên 5 tỷ đồng lãi suất 5%/năm. Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng lãi suất cho mức tiền dưới 5 tỷ đồng là 5%/năm và từ 5 tỷ đồng trở lên là 5,1%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền 6 tháng lãi suất 5,6%/năm cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng và 5,7%/năm cho mức tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Đối với kỳ hạn 7 tháng đến 9 tháng khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng lãi suất 5,7% và từ 5 tỷ đồng trở lên là 5,8%. Kỳ hạn 10 tháng lãi suất lần lượt là 5,9% và 6% cho hai mức tiền; kỳ hạn 11 tháng là 6,2% và 6,3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng lãi suất 6,4%/năm cho mức tiền dưới 5 tỷ đồng và 6,5%/năm cho mức tiền trên 5 tỷ đồng. Kỳ hạn 14 tháng lãi suất tối đa doanh nghiệp nhận được là 6,6%/năm cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng và 6,7% cho khoản tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Các kỳ hạn 15 tháng, 24 tháng và 36 tháng lãi suất tối đa khách hàng nhận được là 6,7%/năm và 6,8%/năm cho lần lượt hai mức tiền.

Tin mới lên