Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank tháng 9/2018: Gửi càng nhiều lãi suất càng cao

(VNF) - Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank cao nhất trong tháng 9/2018 đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cùng ở mức 6,8%/năm cho khoản tiền gửi trên 3 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank tháng 9/2018: Gửi càng nhiều lãi suất càng cao

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank cao nhất trong tháng 9/2018 đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cùng ở mức 6,8%/năm

Techcombank tăng mạnh lãi suất tiết kiệm đối với nhiều kỳ hạn. Lãi suất cũng được điều chỉnh tùy thuộc vào giá trị tiền gửi theo hướng khách hàng gửi càng nhiều lãi suất càng cao.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân

Đối với tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ tính lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng Techcombank dao động từ 4,6%/năm đến 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, với kỳ hạn dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm Techcombank dưới 1 tỷ đồng là 4,6%/năm; từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ là 4,8% và từ 3 tỷ đồng trở lên là 4,9%. Tài khoản tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng dưới 1 tỷ đồng lãi suất tối đa 4,7%; từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là 4,9% và từ 3 tỷ đồng trở lên là 5%. Kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng lãi suất lần lượt đối với các hạn mức tiền là 5,6%; 5,8% và 5,9%. Cá nhân gửi tiền tại Techcombank kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với số tiền dưới 1 tỷ đồng nhận lãi suất 6,5%; từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng 6,7% và từ 3 tỷ trở lên lãi suất là 6,8%.

Với đối tượng là khách hàng ưu tiên, Techcombank áp dụng lãi suất tăng 0,1% đối với số tiền và kỳ hạn tương ứng dành cho khách hàng thông thường.

Techcombank còn có một số mức lãi suất hấp dẫn đối với các sản phẩm đặc thù như Tiết kiệm phát lộc, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm – Tài Hiền…Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online mức lãi suất tối đa mà khách hàng có thể nhận được là 6,8%.

Lãi suất tiền gửi khách hàng doanh nghiệp

Đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ tính lãi cuối kỳ, lãi suất khách hàng doanh nghiệp có thể nhận được trong khoảng 0,5% đến 6,8% cho các kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tuần đến 3 tuần lãi suất tối đa là 0,5%/năm. Đối với kỳ hạn dưới 3 tháng, tài khoản dưới 5 tỷ đồng lãi suất là 4,9% và trên 5 tỷ đồng là 5%; kỳ hạn 3 tháng đến dưới 5 tháng lãi suất là 5% cho khoản tiền gửi dưới 5 tỷ đồng và 5,1% cho khoản tiền trên 5 tỷ đồng. Chênh lệch lãi suất là tăng 0,1% đối với các khoản vay trên 5 tỷ đồng so với các khoản vay dưới 5 tỷ đồng. Theo đó, với các thời hạn 6 tháng lãi suất lần lượt là 5,6% và 5,7%; kỳ hạn 7 tháng đến 9 tháng là 5,7% và 5,8%; 10 tháng là 5,9% và 6,0%; 11 tháng là 6,2% và 6,3%. Kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lãi suất lần lượt 6,4% cho tài khoản dưới 5 tỷ đồng và 6,5% cho khoản tiền trên 5 tỷ đồng; 14 tháng lãi suất lần lượt là 6,6% và 6,7%. Mức lãi suất cao nhất 6,7%/năm được Techcombank áp dụng cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên đối với mức huy động vốn dưới 5 tỷ đồng và 6,8% trên 5 tỷ đồng.

Không chỉ khách hàng cá nhân được lựa chọn đa dạng sản phẩm tiền gửi, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank có thể tham khảo một số sản phẩm đặc biệt như: Tiết kiệm online, B-Express, B-Plus…với lãi suất huy động từ 0,5% đến 6,8% cho các kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Tin mới lên