Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 11/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ của Techcombank tháng 11/2018 dao động trong khoảng 4,7% đến 6,5%/năm tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 11/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ của Techcombank tháng 11/2018 dao động trong khoảng 4,7% đến 6,5%/năm tùy từng kỳ hạn

Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất tháng 11/2018 dành cho khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thường nhận lãi cuối kỳ trong kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lãi suất tối đa 4,6%/năm. Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng chung mức lãi suất 4,7%/năm. Mức lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng mạnh cho các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng và 10 tháng là 5,8%/năm. Lãi suất tối đa 6,5%/năm đang được áp dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm thường nhận lãi cuối kỳ tại Techcombank có mức lãi suất tăng 0,1% cho từng kỳ hạn tương ứng khách hàng thường gửi tiết kiệm. Theo đó, mức lãi suất thấp nhất cho đối tượng khách hàng này là 4,7%/năm kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và mức cao nhất là 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng trở lên đến 36 tháng.

Ngoài tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng cá nhân có thể lựa chọn gói tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng tại Techcombank. Lãi suất cho gói này dao động từ 4,6% đến 6,31%/năm. Cụ thể, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lãi suất lần lượt là 4,6%, 4,59% và 4,68%/năm. Các mức lãi suất 4,67%, 4,66% và 5,73%/năm hiện đang áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thường lĩnh lãi hàng tháng kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng và 6 tháng. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 7 tháng lãi suất 5,72%/năm; kỳ hạn 8 tháng 5,7%/năm; kỳ hạn 9 tháng 5,69%/năm  và 10 tháng là 5,68%/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn tiền gửi 11 tháng là 5,66%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,31%/năm.

Từ 12 tháng trở lên, lãi suất cho kỳ hạn 13 tháng là 6,3%/năm; 15 tháng là 6,27%/năm; 18 tháng là 6,22%/năm. Hai mức lãi suất 6,13%/năm và 5,95%/năm áp dụng cho hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Khách hàng gửi tiền bằng các đồng ngoại tệ EUR, GBP, JPY kỳ hạn 4 tháng lãi suất 0,05%, kỳ hạn 5 tháng đến 12 tháng lãi suất tối đa 0,1%/năm. Với đồng AUD kỳ hạn 1 tháng lãi suất 0,01%/năm, kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lãi suất 0,3%/năm. Mức lãi suất 0,5% áp dụng cho các kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng gửi tiền bằng đồng AUD; mức 0,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi Techcombank mới nhất tháng 11/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank nhận lãi cuối kỳ lãi suất dao động trong khoảng 5%/năm đến 6,8%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp gửi tiền 1 tuần đến 3 tuần lãi suất 0,5%/năm. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng mức tiền dưới 5 tỷ đồng lãi suất 4,9%/năm và trên 5 tỷ đồng lãi suất 5%/năm.

Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng lãi suất cho mức tiền dưới 5 tỷ đồng là 5%/năm và từ 5 tỷ đồng trở lên là 5,1%/năm. Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền 6 tháng lãi suất 5,6%/năm cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng và 5,7%/năm cho mức tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Đối với kỳ hạn 7 tháng đến 9 tháng khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng lãi suất 5,7% và từ 5 tỷ đồng trở lên là 5,8%. Kỳ hạn 10 tháng lãi suất lần lượt là 5,9% và 6% cho hai mức tiền; kỳ hạn 11 tháng là 6,2% và 6,3%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng lãi suất 6,4%/năm cho mức tiền dưới 5 tỷ đồng và 6,5%/năm cho mức tiền trên 5 tỷ đồng. Kỳ hạn 14 tháng lãi suất tối đa doanh nghiệp nhận được là 6,6%/năm cho khoản tiền dưới 5 tỷ đồng và 6,7% cho khoản tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Các kỳ hạn 15 tháng, 24 tháng và 36 tháng lãi suất tối đa khách hàng nhận được là 6,7%/năm và 6,8%/năm cho lần lượt hai mức tiền.

Tin mới lên