Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm TPBank mới nhất tháng 8/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Mức lãi suất cao nhất mà TPBank niêm yết cho các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng trả lãi cuối kỳ là 8,4%/năm. Đây được coi là một trong những mức lãi suất cao nhất trên thị trường thời điểm hiện tại.

Lãi suất tiết kiệm TPBank mới nhất tháng 8/2018 có gì hấp dẫn?

Mức lãi suất cao nhất mà TPBank niêm yết cho các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng trả lãi cuối kỳ là 8,4%/năm

Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất của TPBank, các khoản tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân và doanh nghiệp đều được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân tháng 8/2018

Lãi suất tiền gửi thông thường trả lãi cuối kỳ dao động trong khoản từ 1% - 8,4% tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn 1 tháng lãi suất 5,05%/năm; kỳ hạn 2 tháng lãi suất 5,15%; kỳ hạn 3 tháng lãi suất 5,25%/năm. Khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại TPBank lãi suất tương đương 6,1%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng lãi suất lên tới 8%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn 18 tháng lãi suất khách hàng cá nhân được hưởng là 6,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng lãi suất trần 8,4%/năm. Lãi suất dành cho khách hàng gửi tiền trong 36 tháng là 7,3%/năm.

Để nhận được lãi suất 8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, TPBank quy định chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tái tục có số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng chỉ áp dụng cho những tài khoản tiền gửi có số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Lãi suất dành cho khách hàng gửi tiền bằng đồng ngoại tệ như đồng AUD, GBP, SGD, CAD, JPY các kỳ hạn 1 tháng đến 12 tháng lãi suất bằng nhau là 0,01%/năm.

Cá nhân gửi tiền tại TPBank có thể tham khảo thêm các gói tiết kiệm Livebank, tiết kiệm gửi góp Savy với lãi suất vô cùng hấp dẫn.

Lãi suất tiền gửi khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2018

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền không kỳ hạn tại TPBank lãi suất là 0,6%/năm cho đồng VND.

Tiền gửi trong kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần nhận lãi cuối kỳ 1%/năm. Doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 4,9%/năm; kỳ hạn 2 tháng lãi suất 5,1% và kỳ hạn 3 tháng là 5,2%/năm.

Khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại TPBank hưởng lãi suất 5,7%/năm; kỳ hạn 9 tháng lãi suất là 5,9%/năm. Tài khoản tiền gửi dài hạn 12 tháng nhận lãi suất 6,4%/năm; kỳ hạn 18 tháng lãi suất 6,65%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6,75%/năm. Đặc biệt, doanh nghiệp gửi tiền kỳ hạn 36 tháng mức lãi suất tối đa là 7,2%/năm.

Ngoài gửi tiền lĩnh lãi cuối kỳ, TPBank triển khai các gói tiết kiệm cho doanh nghiệp bao gồm: Tiền gửi thường lĩnh lãi định kỳ lãi suất dao động trong khoảng 5,09% đến 6,54%/năm; tiền gửi thường lĩnh lãi trả trước lãi suất trong khoảng 4,88% đến 5,64%; tiền gửi điện tử lĩnh lãi cuối kỳ lãi suất từ 4,9% lên đến 7,2%. Các gói tiền gửi năng động, tiền gửi tài lộc, tiền gửi trường an lộc tại TPBank cũng áp dụng lãi suất vô cùng cạnh tranh so với các ngân hàng.

Tin mới lên