Bất động sản

Lâm Đồng: Ông Nguyễn Văn Phương được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Bảo Lộc

(VNF) - Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lâm Đồng: Ông Nguyễn Văn Phương được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Bảo Lộc

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định 857-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Hội đồng Nhân dân TP. Bảo Lộc bầu ông Phương vào chức vụ Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thời gian tới.

Cùng với đó, theo Quyết định 858-QĐ/TU ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Đoàn Kim Đình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 11/11/2019, Hội đồng Nhân dân TP Bảo Lộc khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp bất thường bỏ phiếu bầu nhân sự vào vị trí chủ tịch UBND TP Bảo Lộc. Ông Đoàn Kim Đình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021), thay ông Nguyễn Quốc Bắc nghỉ hưu theo chế độ.

Đáng chú ý, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có quyết định điều động ông Đoàn Kim Đình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng để bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch công ty này.

Trước đó vào tháng 11/2019, Hội đồng Nhân dân TP.Bảo Lộc bầu ông Đoàn Kim Đình giữ chức Chủ tịch thành phố, thay ông Nguyễn Quốc Bắc nghỉ hưu theo chế độ. 

Tin mới lên