Tài chính

Lần đầu tiên, GELEX trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị GELEX vừa phê chuẩn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Lần đầu tiên, GELEX trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Lần đầu tiên, GELEX trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Theo đó, đây cũng là năm đầu tiên Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX, mã chứng khoán: GEX) thực hiện chương trình này.

Cụ thể, GELEX trình bán 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi GELEX nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến vào quý IV/2020 – quý I/2021. 

Giá bán cổ phiếu quỹ theo chương trình là 12.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 37% so với giá cổ phiếu GEX đang giao dịch trên thị trường tại thời điểm đóng phiên 30/10/2020 (19.000 đồng/cổ phiếu).

Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động dự kiến 144 tỷ đồng sẽ được GELEX sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và giải tỏa dần theo lộ trình với tỷ lệ: 20% số cổ phiếu cán bộ nhân viên được mua sẽ được giải tỏa sau 6 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 2 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tin mới lên