Tài chính

Lần đầu tiên trong 5 năm, vốn FDI thực hiện 2 tháng đầu năm suy giảm

(VNF) -  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt 2,5 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đây là lần giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020.

Lần đầu tiên trong 5 năm, vốn FDI thực hiện 2 tháng đầu năm suy giảm

Lần đầu tiên trong 5 năm, vốn FDI thực hiện 2 tháng đầu năm suy giảm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20/2/2020 (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt gần 6,5 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó: có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ USD, giảm 2,7% về số dự án và tăng 104,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 151 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 638,1 triệu USD, giảm 25,4%; 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 827,3 triệu USD, giảm 84%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, có 265 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 283,3 triệu USD; 1.318 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 544 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỷ USD, chiếm 79,9% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Kế tiếp là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 797,8 triệu USD, chiếm 16%. Các ngành còn lại đạt 205,9 triệu USD, chiếm 4,1%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,1 tỷ USD, chiếm 82,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Trung Quốc với 418,5 triệu USD, chiếm 8,4%; Hồng Công với 167,1 triệu USD, chiếm 3,3%; Hàn Quốc với 98,1 triệu USD, chiếm 2%; Nhật Bản với 65,5 triệu USD, chiếm 1,3%; Đài Loan với 45 triệu USD, chiếm 0,9%...

Về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Tổng cục Thống kê cho hay trong 2 tháng đầu năm có 20 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 21,4 triệu USD; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 8,9 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 30,3 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 14,6 triệu USD, chiếm 48,2% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 4,2 triệu USD, chiếm 13,8%.

Trong 2 tháng đầu năm có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 19,8 triệu USD, chiếm 65,2%; Campuchia 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; Hồng Công 450 nghìn USD, chiếm 1,5%.

Tin mới lên