Thị trường

Lần đầu tiên Việt Nam có diễn tập phòng chống mã độc tiền ảo trên cả nước

(VNF) - Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 5/5/2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đến chủ đề xử lý và phòng chống mã độc tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm có thể đăng ký tham gia diễn tập tại địa chỉ WhiteHat.vn/DangKy./.

Lần đầu tiên Việt Nam có diễn tập phòng chống mã độc tiền ảo trên cả nước

Theo Bkav, chưa đầy 12 ngày đã có 36.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm mã độc đào tiền ảo

Diễn tập an toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 với chủ đề phòng chống mã độc tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Bkav tổ chức. Thời gian tổ chức diễn tập vào ngày 9/5/2018.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề, ban tổ chức cho biết gần đây cộng đồng mạng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các mã độc đào tiền ảo.

Theo thống kê từ hệ thống giám sát virus của Bkav, chưa đầy 12 ngày đã có 36.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm mã độc đào tiền ảo lây lan qua Facebook.

Các hình thức tấn công phổ biến được tin tặc (hacker) sử dụng là khai thác lỗ hổng trên website, lỗ hổng phần mềm và lợi dụng mạng xã hội để phát tán virus.

Diễn tập an toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 dự kiến sẽ bao gồm các tình huống mô phỏng kịch bản hệ thống bị cài mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm.

Các đội tham dự diễn tập sẽ phải thực hiện cô lập hiện trường, tránh mã độc lây lan rộng hơn, phân tích mã độc để xác định nguồn gốc cuộc tấn công. Trên cơ sở đó, các đội cần xác định chính xác lỗ hổng bị hacker khai thác, tiến hành các biện pháp vá lỗ hổng để tránh hacker tấn công trở lại. 

Tin mới lên