Tài chính tiêu dùng

Lần đầu tiên, Việt Nam có thẻ tín dụng ‘miễn lãi trọn đời’

(VNF) - Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate - miễn lãi trọn đời cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ. Với thu nhập từ 12 triệu đồng/tháng, khách hàng có thể đăng ký sở hữu dòng thẻ này.

Lần đầu tiên, Việt Nam có thẻ tín dụng ‘miễn lãi trọn đời’

VIB vừa chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate - miễn lãi trọn đời cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ.

Đây là dòng thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường Việt Nam cho phép chủ thẻ được sử dụng nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất bằng 0% trong suốt thời gian sử dụng thẻ. Chính sách miễn lãi được áp dụng dài hạn suốt thời gian hiệu lực 5 năm của thẻ tín dụng, thay vì chỉ từ 45 ngày đến 60 ngày như thường thấy trên thị trường hiện nay.

Theo đại diện VIB, thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate không chỉ miễn phí lãi suất trọn đời cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ, thẻ còn miễn phí xử lý giao dịch trong 3 tháng đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Về VIB, báo cáo tài chính quý I/2019 được ngân hàng này công bố trước đó cho biết trong kỳ, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu quý I là 1.714 tỷ đồng, vượt 38% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngoài lãi chiếm 19%, cao hơn 68% so với cùng kỳ. Các chỉ số kinh doanh khác như tín dụng, huy động vốn, tổng tài sản lần lượt là 104.632 tỷ đồng, 99.123 tỷ đồng và gần 145.000 tỷ đồng.

Năm nay, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm 2018 dựa trên kế hoạch tăng trưởng tín dụng đạt 35%, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu chung của toàn ngành.

Tin mới lên