Đô thị

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp Hữu Lũng gần 600ha

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp Hữu Lũng gần 600ha

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý đề nghị điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành từ 321,76ha xuống còn 162ha. Khu công nghiệp có vị trí tại các xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích 599,76ha tại các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Trong khi đó, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ và kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-203.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn cũng phải thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục.

Tin mới lên