Thị trường

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm khi quyết định mua sắm xe công

(VNF) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm khi quyết định mua sắm xe công

Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 8736/VPCP-KTTH ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ) về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Theo đó, đối với trường hợp việc mua sắm xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức đã quy định trước ngày 1/1/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg) mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện một hoặc một số thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật như: đóng thầu, mở thầu; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Số xe ô tô này sẽ được tính vào số xe ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô sau khi nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, xác định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc mua xe ô tô với các quy định áp dụng trước ngày 1/1/2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) chỉ đạo KBNN các cấp thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn này.

Đối với các trường hợp không thuộc phạm vi của quy định nêu trên, tiếp tục tạm dừng việc mua sắm theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 1284/VPCP-KTTH ngày 2/2/2018 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018, công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 cho đến khi nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Do chưa có nghị định hướng dẫn, thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được phản ánh của một số bộ, ngành, địa phương gặp vướng mắc trong việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018. Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất phương án tháo gỡ nêu trên gửi Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: TP. HCM thí điểm khoán xe công gần 20 triệu/tháng từ ngày 1/5

Tin mới lên