Tài chính

Lãnh đạo VNPT có thu nhập gần 74 triệu đồng mỗi tháng

(VNF) - Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) năm 2018 là 73,82 triệu đồng mỗi tháng.

Lãnh đạo VNPT có thu nhập gần 74 triệu đồng mỗi tháng

Năm 2018, lao động tại VNPT có mức lương bình quân mỗi tháng là 27 triệu đồng.

VNPT vừa công bố báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của tập đoàn này. Theo báo cáo, quỹ tiền lương trong năm 2018 của VNPT là 7.574.364 triệu đồng. Con số này trong năm 2017 của VNPT là 6.865.689,6 triệu đồng.

Dựa vào quỹ lương này, VNPT trả lương bình quân cho lao động hơn 27 triệu đồng mỗi tháng. So với năm 2017, mức lương bình quân của người lao động tại VNPT đã tăng lên đáng kể (mước lương bình quân năm 2017 là gần 25 triệu).

Đối những người làm quản lý tại VNPT, mức lương bình quân của vị trí này là 64,52 triệu đồng. Cộng cả tiền thưởng, mức thu nhập bình quân của vị trí quản lý tại VNPT năm 2018 là 73,82 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2018 VNPT có khoảng 23.300 lao động và 15 quản lý.

VNPT trả lương và thưởng cho lao động dựa trên vị trí công việc người lao động đảm nhiệm, năng lực của người thực hiện công việc và kết quả hoàn thành công việc được giao. Trong khi đó, mức lương và thưởng đối với người quản lý được thực hiện theo quy định của nhà nước.

Trước đó tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào tháng 2/2019, Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long cho biết, tập đoàn này hiện có hơn 37.600 người với mức thu nhập trung bình là 28 triệu đồng mỗi tháng.

Năm 2018, tổng doanh thu của VNPT đạt 154.210 tỷ đồng, tăng 6,5%, lợi nhuận đạt 6.445 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tính trung bình 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của VNPT đạt hơn 25%.

Tin mới lên