Tiêu điểm

Lào sắp tham vấn trước dự án thủy điện thứ sáu trên sông Mê Công

(VNF) - Chính phủ CHDCND Lào sẽ tiến hành quá trình tham vấn trước của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế (MRC) cho dự án thủy điện Sanakham, đây là dự án đề xuất thứ sáu trên dòng chính sông Mê Công. Dự án thủy điện đập dâng này sẽ vận hành liên tục quanh năm với công suất 684 MW điện.

Lào sắp tham vấn trước dự án thủy điện thứ sáu trên sông Mê Công

Một bản vẽ đề xuất của dự án thủy điện Sanakham (Lào). Nguồn: MRC

Trong thông báo trình lên Ban thư ký MRC, Chính phủ CHDCND Lào cung cấp một bộ tài liệu kỹ thuật và nghiên cứu khả thi kỹ thuật, bao gồm các đánh giá tác động xã hội và môi trường của dự án và nghiên cứu phù sa và nghề cá. Bộ tài liệu này sẽ được chia sẻ với các quốc gia thành viên khác của MRC là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo thông báo, dự án dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng trong năm 2020 và hoàn thành vào năm 2028. Dự án dự kiến bắt đầu bán điện từ năm 2028. Điện sản xuất ra chủ yếu sẽ bán sang Thái Lan.

Tiến sỹ An Pich Hatda, Giám đốc điều hành Ban thư ký MRC, cho biết “Lào đã nộp hồ sơ dự án sử dụng nước trong lưu vực trên dòng chính sông Mê Công này theo thủ tục tham vấn trước. Việc nộp hồ sơ tham vấn trước sẽ tạo điều kiện để các quốc gia thành viên được thông báo cũng như công chúng có được nghiên cứu và thông tin chi tiết về việc sử dụng tài nguyên nước của dự án cũng như bất kỳ tác động nào xuất phát từ dự án này".

Tham vấn trước là yêu cầu trong bộ quy tắc của MRC về thủ tục hợp tác sử dụng nước trên dòng chính sông Mê Công: thủ tục thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận (PNPCA).

Theo thủ tục này, bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng nào sử dụng nước trên dòng chính vào mùa khô trong cùng lưu vực, và vào mùa mưa giữa hai lưu vực, đều phải tiến hành quá trình tham vấn trước.

Thủ tục này áp dụng với các dự án xây dựng thủy lợi quy mô lớn và các dự án thủy điện có thể gây ảnh hưởng lớn về môi trường, dòng nước và chất lượng nước trên dòng chính sông Mê Công.

Trong quá trình tham vấn trước, với sự hỗ trợ kỹ thuật và hành chính của Ban thư ký Ủy hội, Ủy ban Liên hợp – cơ quan quản trị của MRC - sẽ thẩm định các khía cạnh kỹ thuật của dự án, đánh giá bất kỳ tác động xuyên biên giới tiềm tàng nào đối với môi trường và sinh kế của các cộng đồng ven sông, kiến nghị các biện pháp giải quyết các quan ngại đó. Ủy ban Liên hợp sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận về các điều kiện mà dự án được tham vấn cần phải giải quyết.

Quá trình tham vấn trước thường kéo dài sáu tháng, nhưng Ủy ban Liên hợp có thể gia hạn thêm. Quá trình tham vấn không thông qua hoặc thông qua dự án đề xuất.

Theo MRC, CHDCND Lào đã nộp hồ sơ tham vấn trước dự án thủy điện Sanakham vào ngày 9/9/2019, không lâu sau khi quốc gia này nộp hồ sơ tham vấn trước cho dự án thủy điện Luang Prabang.

Nhưng để đảm bảo quá trình tham vấn có ý nghĩa, Ủy ban Liên hợp – trong đó có cả CHDCND Lào – đã quyết định hoãn quá trình tham vấn trước dự án Sanakham đến sau khi hoàn thành quá trình tham vấn trước dự án Luang Prabang.

Theo thủ tục của MRC, sau khi hồ sơ được nộp, Ban thư ký MRC thẩm định và kiểm tra tài liệu dự án nộp đã đầy đủ chưa. Ban Thư ký MRC đã hoàn thành thẩm định kỹ thuật hồ sơ tham vấn trước của dự án Luang Prabang đồng thời cũng hoàn tất việc kiểm tra ban đầu tài liệu dự án thủy điện Sanakham và chuyển tất cả tài liệu được trình tới ba quốc gia thành viên nhận thông báo để thẩm định. Các tài liệu này đã được đăng tải lên website của MRC để công chúng có thể tham khảo.

Quá trình tham vấn trước dự án thủy điện Luang Prabang bắt đầu từ ngày 8/10/2019 và dự kiến kết thúc vào ngày 7/4/2020. Nhưng do đại dịch Covid-19, Ủy ban Liên hợp đã không thể tiến hành họp để thống nhất về tuyên bố chung và kế hoạch hành động chung. Phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2020.

Tới nay, đã có 49 dự án trên sông Mê Công được trình để tiến hành tham vấn theo PNPCA: ba dự án từ Campuchia, 30 từ CHDCND Lào, 2 từ Thái Lan và 14 từ Việt Nam.

Ngoài dự án thủy điện Sanakham, có năm dự án khác gồm: Xayaburi, Don Sahong, Pak Beng, Pak Lay và Luang Prabang được đề xuất trên dòng chính sông Mê Công ở CHDCND Lào và do đó, đã được trình để tiến hành tham vấn trước.

Nằm giữa tỉnh Xayaburi và tỉnh Viên Chăn ở nước CHDCND Lào, dự án thủy điện Sanakham cách biên giới Thái Lan - Lào khoảng 2km về phía thượng lưu ở tỉnh Loei, và cách biển khoảng 1.737km.

Dự án cách huyện Sanakham của tỉnh Viên Chăn 25km về phía thượng lưu, cách Thủ đô Viên Chăn khoảng 155km về phía hạ lưu, và cách dự án thủy điện Pak Lay 84km về phía hạ lưu.

Nhà máy phát điện sẽ dài 350 mét, cao 58 mét, có 12 tổ máy (turbine), mỗi tổ máy có công suất 57MW.

Theo tài liệu được trình, Công ty TNHH Năng lượng Datang (Lào) Sanakham là nhà thầu của dự án này. Tổng chi phí dự án ước tính 2,073 tỷ USD. Trong đó, 27,7 triệu USD được phân bổ cho các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường và xã hội và các chương trình theo dõi giám sát.

Nhóm làm việc của Ủy ban Liên hợp MRC (JCWG) gồm thành viên là các chuyên gia kỹ thuật cấp cao đại diện cho Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, đóng vai trò cơ quan cố vấn cho Ủy ban Liên hợp MRC trong quá trình triển khai PNPCA. Nhóm làm việc này dự định họp vào ngày 16/6/2020 để thảo luận về các vấn đề chính xoay quanh quá trình tham vấn trước của dự án, gồm cả ngày bắt đầu quá trình sáu tháng này.

MRC cùng với các Ban thư ký Ủy ban Sông Mê Công Quốc gia sẽ tiến hành tham vấn quốc gia và khu vực để thu thập quan điểm về dự án đề xuất.

Tin mới lên