Công nghệ

Lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 để phòng chống dịch Covid-19

(VNF) - Ngày 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vừa ban hành quyết định thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 để phòng chống dịch Covid-19

Lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập.

Theo quyết định thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng chống dịch Covid-19, trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia có địa điểm tại tầng 14, trụ sở Cục Tin học hóa, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trung tâm còn quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ phát triển hoặc nhận chuyển giao những giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch Covid-19; phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế; hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Đồng thời, đôn đốc việc ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cũng theo quyết định này, giám đốc trung tâm sẽ do lãnh đạo Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) phụ trách. Lãnh đạo Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia... sẽ làm cố vấn phụ trách.

Trung tâm này cũng mời ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Bkav, phụ trách thiết kế tổng thể các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư trưởng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng truy vết tiếp xúc gần và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công.

Ông Ngô Vĩnh Quý, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, được phân công phụ trách thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly, giám sát y tế và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định một số công nghệ áp dụng bắt buộc phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chủ động phòng chống và phòng chống hiệu quả. Các giải pháp công nghệ này không chỉ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 mà còn có thể sử dụng lâu dài cho các đại dịch truyền nhiễm khác có thể xảy ra trong tương lai.

Tin mới lên