Tài chính

LDG Group: Quý II sống nhờ vào khoản lãi phạt chậm thanh toán

(VNF) - Quý II/2022, lợi nhuận gộp của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) chỉ vỏn vẹn 6 tỷ đồng, không đủ bù đắp "một góc" chi phí. "Cứu tinh" cho lợi nhuận là khoản lãi phạt chậm thanh toán.

LDG Group: Quý II sống nhờ vào khoản lãi phạt chậm thanh toán

LDG Group: Quý II sống nhờ vào khoản lãi phạt chậm thanh toán

Quý II/2022, doanh thu thuần của LDG chỉ đạt 13 tỷ đồng, giảm 85%; lợi nhuận gộp chỉ 6 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh chi phí tài chính tăng tới 2,7 lần, lên 32 tỷ đồng, chi phí quản lý neo ở mức cao (21 tỷ đồng) LDG phải sống nhờ vào hoạt động tài chính.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 63 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần cùng kỳ, chủ yếu là lãi phạt chậm thanh toán. 

Nhờ vậy, lãi trước thuế quý II/2022 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của LDG đạt 139 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Song do giá vốn tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm 15%, chỉ đạt 65 tỷ đồng.

Nhờ có khoản doanh thu tài chính quý II/2022 cao đột biến, bù đắp được cho sự gia tăng của các khoản chi phí (chi phí tài chính tăng 2,5 lần lên 59 tỷ đồng, chi phí quản lý 44 tỷ đồng), LDG có lãi trước thuế 18 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của LDG đạt 7.837 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là tỷ trọng rất lớn của các khoản phải thu. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 7% so với đầu năm, lên 3.787 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 17%, lên 1.439 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu là 5.226 tỷ đồng, tăng 10% và chiếm tới 66% tổng tài sản.

Nếu cộng với hàng tồn kho đạt 1.252 tỷ đồng thì tỷ trọng này lên tới 82% tổng tài sản - một mức rất đáng quan ngại.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý II/2022 đạt 4.534 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Nợ vay là điểm nhấn của cơ cấu nợ khi tăng 57% so với đầu năm, lên 1.993 tỷ đồng; trong đó vay ngắn hạn 620 tỷ đồng, tăng 1,3%, vay dài hạn 1.373 tỷ đồng, tăng gấp đôi.

Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 7%, còn 483 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của LDG là 3.303 tỷ đồng, gần như không đổi. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,37 lần, mức khá an toàn.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm của LDG âm 516 tỷ đồng, cùng kỳ âm 416 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (502 tỷ đồng), tăng lãi vay phải trả (51 tỷ đồng)...

Dòng tiền đầu tư dương 34 tỷ đồng, do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác và thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia.

Đáng chú ý, dòng tiền tài chính ghi nhận sự tăng vọt của dòng tiền vay mượn, lên 1.241 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng cũng nhờ tăng vay mượn, dòng tiền thuần 6 tháng dương 718 tỷ đồng, giúp lượng tiền và tương đương tiền tăng 4 lần, đạt 311 tỷ đồng.

Tin mới lên