Tài chính

LDG kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp đôi, chưa có kế hoạch chia cổ tức

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tăng gấp nhiều lần so với mức thực hiện năm 2021.

LDG kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp đôi, chưa có kế hoạch chia cổ tức

LDG kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp đôi, điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2019

Doanh thu thuần mục tiêu năm 2022 của LDG đạt 2.337 tỷ đồng, tăng gấp 7,3 lần mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 310 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần.

Theo lãnh đạo LDG, năm 2022 ngoài việc tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng, công ty sẽ tìm kiếm và phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án có tính khả thi cao.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, LDG cho biết việc chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết trước đó dự kiến được thực hiện vào tháng 6/2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng những đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ thi công các dự án, tình hình bán hàng của công ty này.

Ban lãnh đạo LDG đề xuất kéo dài thời gian thực hiện việc trả cổ tức để thu xếp dòng tiền, dự kiến điều chỉnh hình thức chi trả (nếu có).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022 của LDG đều không đề cập đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của LDG lần lượt đạt 321 tỷ đồng và hơn 140 tỷ đồng, tương ứng giảm 77% và tăng 989,5% so với năm 2020.   

Năm 2021, ban lãnh đạo Đầu tư LDG kỳ vọng doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Như vậy, kết thúc năm 2021, LDG vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ban lãnh đạo đã đề ra, thậm chí mức thực hiện còn chưa đạt 1 nửa.

Cổ phiếu LDG mở cửa phiên 25/3 ở mức giá 23.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.600 tỷ đồng.

 

Tin mới lên