Lì xì Tết 2018: Khan hiếm tiền lẻ mới, 'săn tìm' tiền nước ngoài