Tài chính

Licogi 16 (LCG): Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thận trọng, chia cổ tức 15%

(VNF) - Công ty Cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức ngày 3/4 tại TP. HCM.

Licogi 16 (LCG): Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thận trọng, chia cổ tức 15%

Licogi 16 (LCG): Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thận trọng, chia cổ tức 15%

Theo đó, HĐQT LCG dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu mục tiêu là 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2020 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu và 311 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kế hoạch của ban lãnh đạo LCG tỏ ra khá thận trọng.

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là LCG cũng có tờ trình đại hội thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, tương đương tỷ lệ của năm trước (trong đó 8% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt).

Được biết, LCG dự phóng giai đoạn 2021-2025 doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, lợi nhuận đầu tư cũng đóng góp đáng kể vào doanh nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2023 sẽ giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư, việc trả cổ tức sẽ là cổ phiếu, từ giai đoạn 2024 - 2025 sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Năm vừa qua, LCG ghi nhận bức tranh tài chính khá tươi sắc. Doanh nghiệp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận lần lượt 34% và 48,5%. Cùng với đó, tổng tài sản cũng được gia tăng tích lũy thêm 28%, đạt gần 6.050 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2020).

Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.800 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.283 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tồn kho đạt 727 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch 1/4, cổ phiếu LCG tăng 200 đồng và đứng ở mức 15.500 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,8 triệu đơn vị/phiên.

Tin mới lên