Tài chính

Lideco: Chưa thể bán được dự án mới, lãi trước thuế quý IV giảm 96%

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (HoSE: NTL) tiếp tục có một quý kinh doanh bết bát khi lợi nhuận trước thuế giảm tới 96% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, lợi nhuận trước thuế quý III/2022 cũng đã giảm 82%.

Lideco: Chưa thể bán được dự án mới, lãi trước thuế quý IV giảm 96%

Lideco (NTL): Chưa thể bán được dự án mới, lãi trước thuế quý IV giảm 96%

Theo báo cáo tài chính tổng hợp, quý IV/2022, doanh thu thuần của NTL đạt 116 tỷ đồng, giảm 55%; lợi nhuận gộp đạt 12 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 2,3 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí bán hàng gần như không đáng kể; chi phí quản lý đi ngang ở mức 9 tỷ đồng.

Vì vậy, kết quý IV/2022, NTL chỉ có 5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm tới 96% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của NTL, lợi nhuận sụt giảm là do công ty chủ yếu ghi nhận doanh thu xây dựng tại dự án đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 và chưa triển khai bán hàng tại dự án mới.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của NTL đạt 439 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 166 tỷ đồng, giảm 49%.

Các loại chi phí trong năm không có nhiều biến động, lớn nhất là chi phí quản lý, đạt 29 tỷ đồng. Do đó, kết năm 2022, NTL có lợi nhuận trước thuế 136 tỷ đồng, giảm 54% và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, giảm 54% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày kết thúc năm 2022, tổng tài sản của NTL đạt 1.636 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ (tăng 5%), đạt 1.211 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16%, đạt 232 tỷ đồng. Như vậy, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm 88% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 375 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm. Đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn sụt giảm 61% còn 88 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Với vốn chủ dày dặn, hệ số nợ của NTL ở mức rất thấp.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của NTL âm khá nặng (-200 tỷ đồng), trong khi năm trước đạt 328 tỷ đồng. Công ty lại chi hơn 91 tỷ đồng để trả cổ tức cho chủ sở hữu, do đó lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 288 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền chỉ còn 82 tỷ đồng, giảm 78% so với đầu năm.

Tin mới lên