Nhân vật

LienVietPostBank bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới

(VNF) - LienVietPostBank vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm mới là ông Hoàng Văn Phúc và ông Lê Anh Tùng. Cả 2 Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2019.

LienVietPostBank bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới

LienVietPostBank bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới. (Ảnh minh họa)

LienVietPostBank vừa có quyết định số 236/2019/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc (sinh ngày 3/7/1977), Giám đốc khối Văn phòng – LienVietPostBank giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Văn Phòng – LienVietPostBank.

Cũng theo Quyết định này, ông Hoàng Văn Phúc tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Trợ lý phó chủ tịch thường trực HĐQT/Tổng giám đốc.

Trước đó, LienVietPostBank cũng đã có quyết định số 234/2019/QĐ-HĐQT về việc điều chuyển và bổ nhiệm đối với ông Lê Anh Tùng (sinh ngày 20/2/1972) – Phó Giám đốc LienVietPostBank – Chi nhánh Đông Đô kiêm Giám đốc phòng giao dịch lớn Cầu Giấy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Giám sát kinh doanh và xử lý nợ - LienVietPostBank.

Cả 2 Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2019.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 mới đây, ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc LienVietPostBank cho biết năm 2018 đã qua, ngân hàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường 1 đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. Trong đại hội lần này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ năm 2019 của ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Tin mới lên