Ngân hàng

LienVietPostBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.900 tỷ đồng

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng.

LienVietPostBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.900 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank năm 2019

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc LienVietPostBank cho biết năm 2018 đã qua, ngân hàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường 1 đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng.

“Để đạt được thành quả nêu trên, LienVietPostBank đã triển khai nhiều chương trình phát triển sản phẩm dịch vụ, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từ đó góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập của ngân hàng, tăng thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng”, ông Sơn nói.

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. Trong đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ năm 2019 của ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng. Trong suốt 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt).

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Theo Tổng giám đốc LienVietPostBank, ngân hàng sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ như hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2019 trên cơ sở những phương án đã được NHNN chấp thuận nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, đáp ứng nhu cầu đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất của ngân hàng.

Tin mới lên