Ngân hàng

LienVietPostBank dự kiến đăng ký giao dịch trên UPCoM trong tháng 7

(VNF) – LienVietPostBank sẽ đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong tháng 7/2017.

LienVietPostBank dự kiến đăng ký giao dịch trên UPCoM trong tháng 7

Ngày LienVietPostBank chính thức lên sàn UPCoM không còn xa

Ngân hàng TCMP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ban hành Nghị quyết số 473/2017/NQ-HĐQT, theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triển khai Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của LienVietPostBank trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) dự kiến trong tháng 7/2017.

Đồng thời, HĐQT LienVietPostBank cũng thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM là 17h00’ ngày 6//7/2017.

Song song, HĐQT LienVietPostBank thông qua thời điểm đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lưu ký tập trung tại VSD là 17h00’ ngày 17/7/2017.

Vẫn theo Nghị quyết, HĐQT ngân hàng này thống nhất thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt với mức phí tư vấn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 200 triệu đồng.

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Liên Việt ký Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (SHCP) của các cổ đông đối với trường hợp cấp phát Giấy chứng nhận SHCP trước khi LienVietPostBank thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD.

Mã chứng khoán của LienVietPostBank được thông qua là LPB.

Tin mới lên