Ngân hàng

LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 5408/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ

LijenVietPostBank sắp tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ

Theo đó, NHNN chấp thuận việc LienVietPostBank tăng vốn điều lệ từ 6.460 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 25/3/2017 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 403/2017/NQ-HĐQT ngày 8/6/2017.

Phía NHNN cho biết, LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn. Sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, LienVietPostBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN

Văn bản trên của NHNN có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Nội dung văn bản nêu rõ, trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực pháp lý.

Tin mới lên