Ngân hàng

LienVietPostBank ‘không dám' cho vay nhiều dù tiền gửi tăng mạnh

(VNF) – Dù tiền gửi khách hàng của LienVietPostBank tăng tới 42,7% trong 6 tháng đầu năm 2016, lên mức 110.806 tỷ đồng nhưng dư nợ tín dụng của ngân hàng này chỉ tăng 15,7%, đạt mức 64.245 tỷ đồng do vướng trần dư nợ tín dụng.

LienVietPostBank ‘không dám' cho vay nhiều dù tiền gửi tăng mạnh

Dù tiền gửi tăng mạnh nhưng LienVietPostBank không thể cho vay nhiều vì vướng trần tín dụng

Theo báo cáo tài chính bán niên 2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thì trong 6 tháng đầu năm 2016, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này đã tăng rất mạnh 42,7%, từ mức 77.628 tỷ đồng lên mức 110.806 tỷ đồng. Nếu giữ được mức tiền gửi này đến cuối năm thì LienVietPostBank sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra cho năm 2016.

Thông thường, khi tiền gửi khách hàng tăng lên thì các ngân hàng cũng đồng thời tăng dư nợ khách hàng lên tương ứng. Tuy nhiên, xét trong nửa đầu năm 2016, dư nợ tín dụng của LienVietPostBank chỉ tăng có 15,7%, từ mức 56.164 tỷ đồng lên mức 64.972 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do ở thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chỉ cho phép LienVietPostBank tăng trưởng tín dụng 15%, tương đương mức trần dư nợ tín dụng 73.637 tỷ đồng. Hiện LienVietPostBank đang xin phép Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng.

Song song với mức tăng trưởng ấn tượng về tiền gửi khách hàng thì tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác vào LienVietPostBank đã giảm rất mạnh trong nửa đầu năm 2016, từ mức 6.917 tỷ đồng thời điểm kết thúc ngày 31/12/2015 xuống còn 1.689 tỷ đồng thời điểm kết thúc ngày 30/06/2016.

Tiền đi vay từ các tổ chức tín dụng khác của LienVietPostBank cũng giảm mạnh 43% trong nửa đầu năm 2016, từ mức 4.282 tỷ đồng xuống còn 2.435 tỷ đồng.

Đồng thời, LienVietPostBank cũng tăng lượng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước thêm 2.739 tỷ đồng, tương đương mức tăng 145% trong 6 tháng đầu năm 2016.

Ngân hàng này cũng đẩy mạnh cho các tổ chức tín dụng khác vay từ mức 751 tỷ đồng thời điểm kết thúc năm 2015 lên mức 2.678 tỷ đồng thời điểm kết thúc nửa đầu năm 2016. Song song với đó là gửi thêm 2.268 tỷ đồng vào các tổ chức tín dụng khác, tương đương mức tăng hơn 48% trong 6 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh của LienVietPostBank trong 6 tháng đầu năm 2016 khá ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái khi ngân hàng này đạt mức thu nhập lãi thuần 1.783 tỷ đồng, tương đương mức tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế của LienVietPostBank nửa đầu năm 2016 gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2015, đạt mức 369 tỷ đồng.

Mặc dù có những khởi sắc tích cực trong kết quả kinh doanh và tình hình tài chính và việc tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều tăng trưởng tiền gửi là vì lý do bất khả kháng nhưng vẫn tồn tại những nốt trầm trong chất lượng tài sản của ngân hàng này, đó là các khoản phải thu và các khoản lãi phí phải thu.

So với thời điểm đầu năm 2016, các khoản phải thu và các khoản lãi, phí phải thu thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm 2016 của LienVietPostBank vẫn "dậm chân tại chỗ" ở mức cao, ước đạt trên 10.200 tỷ đồng.

Tin mới lên