Ngân hàng

LienVietPostBank phát hành cổ phiếu ESOP và nhà đầu tư nước ngoài

LienVietPostBank có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 35 triệu cổ phiếu ESOP.

LienVietPostBank phát hành cổ phiếu ESOP và nhà đầu tư nước ngoài

Giao dịch tại LienVietPostBank

Hội đồng quản trị LienVietPostBank vừa quyết định thông qua việc thực hiện các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ cho các chương trình tăng vốn còn lại theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thứ tự.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, LienVietPostBank có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 35 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP. Nếu thành công, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 3.667 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị LienVietPostBank cũng công bố đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng lượng trái phiếu chào bán là 40 triệu trái phiếu chia làm 2 đượt (trái phiếu 7 năm và trái phiếu 10 năm), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, LienVietPostBank đã phát hành 129 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng đã tăng lên mức 12.036 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% và lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp 1,42%.

Tin mới lên