Tài chính

Lilama đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 giảm gần 50% so với năm 2017

(VNF) - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama, UPCoM: LLM) đặt ra mục tiêu doanh thu 8.542,20 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng trong năm 2018, giảm lần lượt 45,8% và 37,6% so với kết quả kinh doanh 2017.

Lilama đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 giảm gần 50% so với năm 2017

Lilama đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 giảm gần 50% so với năm 2017

Kế hoạch trên sẽ được hội đồng Quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Lilama thông qua vào ngày 25/5 tới.

Lý giải về việc chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 giảm gần một nửa so với 2017, HĐQT Lilama cho biết đó là do tình hình thị trường năm 2018 sẽ khó khăn khi khối lượng và giá trị công việc tại các dự án Lilama đang triển khai thi công không còn nhiều.

Trong khi đó, các dự án lớn như Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Quỳnh Lập 1… vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa được khởi công, dẫn đến khả năng Lilama ký được các hợp đồng mới là rất khó.

Trong năm 2018, Lilama sẽ tập trung vào 2 ngành kinh doanh chính là ngành EPC, xây lắp và ngành Cơ khí chế tạo. Đối với ngành EPC, xây lắp, Lilama sẽ tập trung khai thác các dự án công nghiệp điện (nhà máy, trạm điện, đường dây…) và các dự án công nghiệp dầu khí (nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy khí, đường ống khí…).

Cũng trong năm 2018, Lilama sẽ thành lập công ty tại Brunei. Vốn điều lệ dự kiến của công ty này là 3 triệu USD. Trong đó, Lilaa đóng góp 2.970.000 USD tương đương 97% vốn điều lệ; Lilama 69.1 đóng góp 30.000USD tương đương 1% vốn điều lệ.

Về hoạt động thoái vốn, trong năm 2017 Lilama đã thoái vốn tại Lilama Invest, ngân hàng SHB, công ty Tôn mạ màu Việt Pháp…thu về tổng cộng 86 tỷ đồng. Riêng với Lilama Invest, Lilama đã thoái 4.320.000 cổ phần, thu về 48,5 tỷ đồng. Sau thoái vốn, Lilama còn sở hữu 27,72% vốn điều lệ của Lilama Invest.

Theo tài liệu gửi ĐHĐCĐ, việc thoái vốn tại các đơn vị còn lại như Lilama 45.1, Lilama 45.4, Thủy điện Hủa Nua, Thủy điện Sông Vàng…đang gặp khó khăn do chưa tìm được đối tác.

Theo đó, tổng doanh thu 2017 của Lilama đạt 15.811,53 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 80,94 tỷ đồng.

Tin mới lên