M&A

Lilama muốn bán 15,05 % vốn tại Lilama-10

(VNF) - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ đấu giá 1.488.600 cổ phần (tương đương 15,05% vốn điều lệ) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Lilama 10 (HNX: L10) với giá khởi điểm 41.480 đồng/cổ phần, cao gấp đôi thị giá.

Lilama muốn bán 15,05 % vốn tại Lilama-10

Toà nhà Lilama 10

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là 8h30 ngày 26/2/2019 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hiện Lilama là cổ đông lớn nhất, đang sở hữu 5.049.000 cổ phiếu L10, tương đương 51,57% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, Lilama sẽ giảm sở hữu tại L10 xuống còn 36,52% vốn.

Trong phiên ngày 23/1, cổ phiếu L10 đang được giao dịch quanh vùng giá 20.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm mà Lilama đưa ra trong đợt đấu giá này cao gấp đôi thị giá.

Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, L10 ghi nhận doanh thu 1.000 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, công ty ước tính doanh thu sản xuất kinh doanh là 1.050 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2018.

Ngoài ra, trong năm 2019, L10 có kế hoạch vay ngắn hạn ngân hàng là 664 tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng là gần 58 tỷ đồng.

Tin mới lên