Tài chính

Lỗ 89 tỷ trong tháng 4, PNJ đổi mục tiêu năm 2020: Doanh thu giảm 15%, lợi nhuận giảm 30%

(VNF) - Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của PNJ diễn ra không lâu sau khi công ty này bất ngờ ghi nhận khoản lỗ 86 tỷ đồng trong tháng 4/2020 do ảnh hưởng của giãn cách xã hội.

Lỗ 89 tỷ trong tháng 4, PNJ đổi mục tiêu năm 2020: Doanh thu giảm 15%, lợi nhuận giảm 30%

Lỗ 89 tỷ trong tháng 4, PNJ đổi mục tiêu năm 2020: Doanh thu giảm 15%, lợi nhuận giảm 30%

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố bản cập nhật kế hoạch kinh doanh năm 2020. Theo đó, PNJ dự kiến năm 2020, doanh thu thuần của công ty sẽ đạt 14.485 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến giảm 30%, đạt 1.047 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2020, PNJ đã đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 12% trong năm 2020, dự kiến đạt 19.020 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng cùng mức 12%, dự kiến đạt 1.686 tỷ đồng.

Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của PNJ diễn ra không lâu sau khi công ty này bất ngờ ghi nhận khoản lỗ 86 tỷ đồng trong tháng 4/2020 do ảnh hưởng của giãn cách xã hội.

Lũy kế 4 tháng, doanh thu thuần của "nữ hoàng trang sức" giảm 4%, đạt 5.712 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 34% còn 320 tỷ đồng.

So với kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm, kế hoạch mới của PNJ khá thận trọng khi dự báo doanh thu còn giảm mạnh hơn nữa trong phần còn lại của năm, trong khi lợi nhuận không có nhiều khởi sắc.

Tại đại hội tới, HĐQT PNJ sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Theo đó, nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, HĐQT và lãnh đạo chủ chốt PNJ sẽ được thưởng 1% lợi nhuận sau thuế, đồng thời được phát hành ESOP tỷ lệ 1%.

Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mỗi 1% vượt thì được phát hành thêm ESOP tỷ lệ 0,03% nhưng không vượt quá 0,5% lượng cổ phiếu lưu hành.

Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 1,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 36 tháng.

HĐQT PNJ cũng sẽ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cứ 10 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới.

Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến 18%.

Ngoài ra, PNJ sẽ miễn nhiệm bà Phạm Vũ Thanh Giang và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT.

Tin mới lên