Bất động sản

Lộ diện chủ đầu tư dự án thành phần hơn 5.600 tỷ tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

(VNF) - Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 32,7km, với tổng mức đầu tư là 5.632 tỷ đồng.

Lộ diện chủ đầu tư dự án thành phần hơn 5.600 tỷ tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Dự án thành phần 1 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư là 5.632 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 32,7km và được Chính phủ giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án này là khoảng 5.632 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí điểm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác; chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

Cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo nghị quyết của Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được Thủ tướng Chính phủ phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án đối với dự án thành phần do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo từng dự án thành phần.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk và người có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp liên quan đến các dự án thành phần, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu. Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không bao gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư), việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng).

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều khoảng 117,5km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 21.935 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trước ngày 30/11/2023 và hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tin mới lên