Tài chính

Lộ diện chủ tịch và tổng giám đốc của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

(VNF) - Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Lộ diện chủ tịch và tổng giám đốc của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Long (cầm hoa bên trái) và ông Phạm Văn Hoàng (cầm hoa bên phải)

Sáng 25/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao các quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cùng với đó, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX.

Tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho hay thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo UBCKNN khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho rằng các lãnh đạo mới được bổ nhiệm đều là những cá nhân đã được đào tạo bài bản và có quá trình thâm niên công tác trong ngành Tài chính và trong lĩnh vực chứng khoán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực chứng khoán trong năm 2021 là hết sức nặng nề, đặc biệt từ công tác xây dựng quy chế, phân cấp, quy chế của HNX và HoSE, kiện toàn đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất...để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian tới; cũng như phân công, phân cấp, điều phối để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động sôi động, minh bạch, ổn định, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, thực trạng hiện nay đòi hỏi sự chỉ đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đối với HNX và HoSE để thực hiện các giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh giao dịch của HoSE giai đoạn vừa qua, để tạo môi trường giao dịch thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và cho các công ty chứng khoán nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế.

Tin mới lên