Đô thị

Lộ diện dự án cao tốc Bắc - Nam có nhiều nhà đầu tư tham gia đấu thầu nhất

Dự án ít nhất có tối thiểu 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, dự án nhiều nhất có 4 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu.

Lộ diện dự án cao tốc Bắc - Nam có nhiều nhà đầu tư tham gia đấu thầu nhất

Dự án có nhiều nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu nhất trong 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam là dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo với 4 nhà đầu tư.

Sau 12 ngày phát hành hồ sơ mời thầu, tại 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đã có 14 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu để chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó, dự án ít nhất (QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Câu) có tối thiểu 2 nhà đầu tư mua hồ sơ, dự án nhiều nhất (Cam Lâm - Vĩnh Hảo) có 4 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, dự án QL45 - Nghi Sơn có 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Công ty Cổ phần Phát triển xây dụng và Thương mại Thuận An - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 18.

Thứ hai là liên danh Công ty Cổ phần Licogi16 - Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ Điền Phước - Công ty Cổ phần FECON - Công ty Cổ phần Hạ tầng và phát triển đô thị FECON - Công ty Cổ phần Đầu tư 468.

Tương tự dự án Nghi Sơn - Diễn Châu cũng có 2 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Công ty Cổ phần xây dựng số 2. Nhà đầu tư thứ hai là liên danh Công ty Tân Nam - Vinaconex - Thái Sơn.

Dự án Diễn Châu – Bãi Vọt có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Công ty Cổ phần bê tông Hà Thanh - Tổng công ty Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Cuối cùng là liên danh nhà đầu tư: Vinaconex - Công ty Tân Nam - Công ty HCJ.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu, gồm: liên danh Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân - Công ty Cổ phần Trường Long.

Nhà đầu tư thứ hai là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - CIENCO1 - Công ty Cổ phần 873 xây dựng công trình giao thông - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam.

Thứ ba là nhà đầu tư Công ty TNHH Sơn Hải (nhà đầu tư đứng độc lập).

Dự án có nhiều nhà đầu tư mua hồ sơ mời thầu nhất trong 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam là dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo với 4 nhà đầu tư, gồm: liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 18 - Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Thứ hai là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194.

Thứ ba là liên danh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục phát triển công nghệ năng lượng Việt Nam - Công ty Cổ phần FECON.

Cuối cùng là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư Horizon - Công ty Cổ phần Hải Đăng - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Dự kiến ngày 20/9/2020, các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam sẽ tiến hành mở thầu. Bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định. Toàn bộ công tác đánh giá thầu, đàm phán ký kết hợp đồng giữa Bộ GTVT và các nhà đầu tư dự kiến kết thúc vào tháng 12/2020 để khởi công xây dựng các dự án.

Tin mới lên