Đô thị

Loạt dự án nào tại Quảng Trị sắp được chuyển đổi đất rừng để triển khai xây dựng?

(VNF) - Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm, Dự án xây dựng trang trại theo mô hình sinh thái VAC-R trên cát xã Gio Mỹ và Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà là những dự án lớn sắp được tỉnh Quảng Trị thẩm định chủ trương chuyển đổi đất rừng để xây dựng dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp với các cơ quan ban nghành chức năng 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, địa phương để thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Các dự án trình phê duyệt lần này bao gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm; Dự án xây dựng trang trại theo mô hình sinh thái VAC-R trên cát xã Gio Mỹ và Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà.

Dự án Xây dựng trang trại theo mô hình sinh thái VAC-R trên cát xã Gio Mỹ do Công ty TNHH MTV Đức Độ làm chủ đầu tư. Vị trí, địa điểm xin chuyển mục đích sử dụng là tại Tiểu khu 569, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Tổng diện tích thực hiện dự án gần 15 ha; bao gồm toàn bộ diện tích là rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc UBND xã Gio Mỹ quản lý.

Dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà do Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam làm chủ đầu tư. Vị trí, địa điểm xin chuyển mục đích sử dụng tại Tiểu khu 560, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. Diện tích thực hiện hơn 8,8 ha với toàn bộ diện tích này là rừng và đất lâm nghiệp cần phải lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần DoBF. Vị trí, địa điểm xin chuyển mục đích sử dụng tại Tiểu khu 554, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp xin chuyển mục đích sử dụng là hơn 35 ha, gồm rừng trồng quy hoạch phòng hộ; đất khác không rừng quy hoạch lâm nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng, đơn vị tư vấn đã có đánh giá hiện trạng rừng, các yếu tố xung quanh khu vực thực hiện dự án để tham mưu hội đồng thẩm định, vì vậy đa số các dự án về cơ bản đủ điều kiện để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các chủ đầu tư cũng cần bổ sung thêm một số nội dung mà các thành viên hội đồng thẩm định nêu ra; đồng thời yêu cầu thành viên hội đồng thẩm định tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trước khi trình HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để dự án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Riêng với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm, Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng yêu cầu chủ đầu tư cần tiếp tục bổ sung đầy đủ các văn bản, hồ sơ về mặt pháp lý, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng nhằm đảm bảo nguyện vọng, sinh kế của người dân, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người dân trước khi trình hội đồng thẩm định thông qua.

Tin mới lên